Cai nghiện bắt buộc có được kéo dài thời gian thăm gặp người thân dịp Tết? Ngày đăng: 28/01/2024
Chính sách thăm gặp người thân của người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, theo quy định của Điều 69 Nghị định 116/2021/NĐ-CP, đã được đặt ra một cách chi tiết và cụ thể, tạo nên một hệ thống quy định vững chắc nhằm đảm bảo sự hiệu quả và an toàn trong quá trình cai nghiện.

- Theo đó, người cai nghiện được phép thăm gặp người thân tại phòng thăm gặp của cơ sở cai nghiện, một lần mỗi tuần, không vượt quá 02 giờ mỗi lần, và tối đa không quá 03 thân nhân có thể tham gia. Trong trường hợp muốn thăm gặp lâu hơn, cần sự chấp thuận của Giám đốc cơ sở cai nghiện, nhưng thời gian thăm gặp tối đa không được quá 04 giờ.

Đối với những người cai nghiện có vợ hoặc chồng, quy định được điều chỉnh theo chiều hướng nhân văn hóa. Chúng có thể được phép thăm gặp tại phòng riêng của cơ sở cai nghiện, một lần trong tháng và tối đa không quá 48 giờ cho mỗi lần gặp. Điều này tạo điều kiện cho sự gặp gỡ gia đình và giữ liên kết tình cảm, nhưng vẫn được kiểm soát để đảm bảo tính an toàn và chặt chẽ trong quản lý.

- Quy chế thăm gặp của cơ sở cai nghiện cũng được xây dựng dựa trên hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đảm bảo sự nhất quán và tuân thủ các quy định cấp trên. Điều này đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các nguyên tắc quản lý đồng nhất trong cả hệ thống cai nghiện.

- Người cai nghiện có quyền nhận và gửi thư, nhận tiền và quà, nhưng cần tuân thủ các hạn chế liên quan đến rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích, đồ vật và các sản phẩm văn hóa bị cấm. Cơ sở cai nghiện chịu trách nhiệm kiểm tra thư và quà trước khi trao cho người cai nghiện, nhằm đảm bảo tính an toàn và tuân thủ các quy định.

Theo quy định chi tiết của Điều 69 Nghị định 116/2021/NĐ-CP, thời gian và cách thức thăm gặp người thân của người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy đã được đặt ra một cách cụ thể và chi tiết. Người cai nghiện có quyền thăm gặp người thân tại phòng thăm gặp của cơ sở cai nghiện một lần mỗi tuần, trong khoảng thời gian không vượt quá 02 giờ mỗi lần và tối đa không quá 03 thân nhân được tham gia trong buổi thăm.

Điều này tạo ra sự rõ ràng và đồng nhất trong việc quản lý và tổ chức thăm gặp, đồng thời giữ cho quy trình điều trị được thực hiện một cách hiệu quả và an toàn. Quy định này đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh và trật tự tại cơ sở cai nghiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao tiếp giữa người cai nghiện và gia đình.

Dựa vào các quy định trên, có thể nhận thấy rằng thời gian thăm gặp người thân của người cai nghiện là không biến động, không phụ thuộc vào dịp Tết Nguyên đán hay ngày thường. Điều này đảm bảo tính công bằng và nhất quán trong quy định, không tạo ra sự chênh lệch giữa các gia đình và người cai nghiện trong việc tiếp xúc và gặp gỡ.

Tuy nhiên, nhận thức đến sự quan trọng của việc duy trì mối quan hệ gia đình và hỗ trợ tâm lý, quy định cũng cho phép gia đình và người cai nghiện đề xuất thời gian thăm gặp lâu hơn. Trong trường hợp này, cần có sự phê duyệt từ Giám đốc cơ sở cai nghiện, nhưng cũng cần lưu ý rằng thời gian thăm gặp tối đa không được vượt quá 04 giờ. Điều này là để đảm bảo rằng quá trình thăm gặp là tích cực và hiệu quả mà không ảnh hưởng đến quá trình điều trị và sự ổn định của cơ sở cai nghiện./.

Minh Thu