Số hiệu : 04/2016/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội
Người ký:
Ngày ban hành: 28/04/2016
Tệp đính kèm