Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp Ngày đăng: 20/05/2020
Ngày 14⁄5⁄2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2058⁄QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp”. Đây là tài liệu chuyên môn được áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước.

Tài liệu gồm 35 bài được trình bày theo kết cấu: (1) Định nghĩa; (2) Nguyên nhân; (3) Chẩn đoán; (4) Điều trị, cụ thể là (i) Nguyên tắc điều trị, (ii) Sơ đồ/phác đồ điều trị, một số thuốc điều trị, (iii) Điều trị cụ thể- Quy trình sử dụng thuốc; (5) Tiên lượng; (6) Phòng bệnh.

Từ bài 8 đến bài 12 của Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến nghiện các chất dạng thuốc phiện; rối loạn tâm thần và hành vi liên quan sử dụng cần sa; rối loạn tâm thần và hành vi liên quan sử dụng cocain; rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác; rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều chất ma túy. Đây là những nội dung rất hữu ích, các cơ sở cai nghiện ma túy có thể nghiên cứu, áp dụng các hướng dẫn trong quá trình điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy. 

Chi tiết tài liệu xem tại đây./App_File/userfiles/files/QD-va-HD-điều-trị-RLTT-2020.pdf