Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp
(20/05/2020) - Ngày 14⁄5⁄2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2058⁄QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp”. Đây là tài liệu chuyên môn được áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước.
Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine
(21/03/2019) - Ngày 01⁄3⁄2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 786⁄QĐ-BTY “Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine” nhằm giúp các cán bộ y tế và nhân viên xã hội có các kiến thức và hiểu biết về can thiệp cho những người lạm dụng loại ma túy trên.
Hướng dẫn quản lý các rối loạn sử dụng Methamphetamine tại Myanmar
(31/05/2018) - Ma túy tổng hợp dạng amphetamine (ATS) đang là một vấn nạn của thế giới ở thế kỷ 21 như lời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon. Trong các loại ATS thì sử dụng methamphetamine dạng đá gây hoang tưởng, ảo giác đang thu hút thanh thiếu niên và gây nhiều khó khăn cho công tác điều trị.
Tội phạm về ma túy được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015
(15/11/2017) - Bộ luật Hình sự số 100⁄2015⁄QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 27⁄11⁄2015; đã được Quốc hội khóa 14 sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12⁄2017⁄QH14 thông qua ngày 20⁄6⁄2017 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01⁄01⁄2018. Trong đó, từ Điều 247 đến Điều 259, quy định các tội về ma túy như sau:
Tội phạm về HIV được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015
(13/11/2017) - Bộ luật Hình sự số 100⁄2015⁄QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 27⁄11⁄2015; đã được Quốc hội khóa 14 sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12⁄2017⁄QH14 thông qua ngày 20⁄6⁄2017 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01⁄01⁄2018. Trong đó, Điều 148, Điều 149, quy định các tội phạm về HIV như sau:
Tội phạm về mại dâm được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015
(10/11/2017) - Bộ luật Hình sự số 100⁄2015⁄QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 27⁄11⁄2015; Quốc hội khóa 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự theo Luật số 12⁄2017⁄QH14, thông qua ngày 20⁄6⁄2017 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự 2015), có hiệu lực thi hành từ ngày 01⁄01⁄2018. Trong đó, Điều 327, Điều 328, Điều 329, quy định các tội phạm về mại dâm như sau:
Tội mua bán người được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015
(09/11/2017) - Bộ luật Hình sự số 100⁄2015⁄QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 27⁄11⁄2015; đã được Quốc hội khóa 14 sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12⁄2017⁄QH14 thông qua ngày 20⁄6⁄2017 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01⁄01⁄2018. Trong đó, Điều 150; Điều 151, quy định tội mua bán người như sau:
Cẩm nang đội công tác xã hội tình nguyện
(22/09/2017) - Tiếp theo sổ tay "Tình nguyện viên" phát hành tháng 3 năm 2015, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với Trung tâm Sáng kiến phát triển cộng đồng xây dựng và phát hành cuốn "Cẩm nang đội công tác xã hội tình nguyện"
Bộ Tài liệu quản lý, giáo dục, tư vấn dành cho Trung tâm CBGDLĐXH
(20/08/2015) - Để góp phần nâng cao năng lực về công tác cai nghiện, phục hồi cho cán bộ quản lý, giáo dục tại các Trung tâm CBGDLĐXH, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội đã ban hành Bộ Tài liệu quản lý, giáo dục, tư vấn dành cho cán bộ các Trung tâm gồm 2 hợp phần: Hợp phần 1: Tài liệu nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo dục tại Trung ...
Sổ tay tình nguyện viên và tài liệu tập huấn theo công văn số 172⁄PCTNXH-TT
(08/07/2015) - Bộ tài liệu gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản phù hợp với hoạt động thực tiễn, nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho lực lượng tình nguyện viên đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tệ nạn xã hội hiện nay theo công văn số 172⁄PCTNXH-TT của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.