Bộ LĐTB&XH: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy Ngày đăng: 07/03/2024
Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, bên cạnh đó các cấp Bộ, ngành, địa phương cũng đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong lĩnh vực này và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thời gian qua công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy vẫn còn một số hạn chế, số người cai nghiện ma túy tự nghiện tại gia đình, cộng đồng còn thấp; việc quản lý, tổ chức cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng học viên có hành vi gây rối, kích động, bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, gây mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội tại một số địa phương.

Mới đây (24/02), tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra vụ việc gần 200 học viên đập phá, bỏ trốn khỏi cơ sở, làm thiệt hại về cơ sở vật chất, gây thương tích đối với 3 cảnh sát cơ động. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) đã cử Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Đàm Thị Minh Thu đại diện Bộ vào làm việc với Sở LĐTBXH tỉnh Sóc Trăng và Cơ sở cai nghiện ma túy để nhanh chóng, kịp thời đưa ra các giải pháp bước đầu giải quyết vụ việc. Ngay sau đó, Bộ LĐTB&XH đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Trước sự việc nêu trên và những nhận định, đánh giá về tình trạng học viên có hành vi gây rối, kích động, bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, gây mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội tại một số địa phương. Nguy cơ này có thể xảy ra ở bất cứ Cơ sở cai nghiện ma túy nào trên phạm vi cả nước. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ LĐTB&XH đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở LĐTB&XH phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác cai nghiện ma túy theo iếp tục chỉ đạo triển khai công tác cai nghiện ma túy theo Công điện 356/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.

Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; quan tâm, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên để tổ chức thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.

 (2) Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở, trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhận dân để đầu từ, nâng cấp, đảm bảo điều kiện để tiếp nhận, điều trị cai nghiện đối với học viên cai nghiện theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, các chính sách, chế độ hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện và tăng cường chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.

(3) Bố trí, điều động hoặc cho phép Cơ sở cai nghiện ma túy được tuyển dụng, bổ sung viên chức, người lao động có chuyên môn, nghiệp vụ để làm công tác tư vấn điều trị nghiện, đảm bảo định mức, số lượng người làm việc theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH.

Một số chỉ đạo đối với các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy trình, dịch vụ cai nghiện ma túy theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn tại cơ sở cai nghiện.

Tăng cường công tác quản lý học viên cai nghiện thông qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của Cơ sở cai nghiện theo quy định.

Tăng cường tổ chức lao động trị liệu và thực hiện các biện páp nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của học viên, đặc biệt là những học viên có tiền án, tiền sự để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời những học viên phát sinh mâu thuẫn, đưa ra các biện pháp quản lý hiện quả.

Đánh giá, rà soát và sắp xếp lại đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy theo vị trí việc làm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường giám sát nội bộ, quản lý viên chức và người lao động tại từng bộ phận và toàn đơn vị

Phối hợp với ngành Công an tại địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự tại cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, y tế địa phương và các tổ chức có liên quan trên địa bàn trú đống nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy./.

Nhật NL