Số hiệu : Số 05⁄2018⁄TT- BCA
Tên văn bản: Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công An
Người ký:
Ngày ban hành: 07/02/2018
Tệp đính kèm