Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy Ngày đăng: 17/05/2023
Theo Cơ quan Phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC), vấn đề lạm dụng ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, số người sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine (ATS), chất hướng thần, gây ảo giác đang gia tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực Châu Á. Thế giới có khoảng trên 275 triệu người ở độ tuổi từ 15 tuổi đến 64 tuổi từng sử dụng chất ma túy, trong đó khoảng 10% đã nghiện, chiếm tỷ lệ hơn 0,3% dân số thế giới.

 

 

 

Chủ trương, chính sách về tuyên truyền, phòng ngừa ma tuý

Tại Việt Nam, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, khó kiểm soát. Người sử dụng ma túy tăng nhanh, độ tuổi ngày càng trẻ hóa, diễn ra đối với mọi thành phần xã hội, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn, lái xe. Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến tháng 12/2022, cả nước có 196.110 người người nghiện ma túy là (khoảng 96% là nam giới, 4% là nữ giới), trong đó trên 67,5% người đang sinh sống tại cộng đồng; 13,5% người trong cơ sở cai nghiện; 19% người đang trong trại tạm giam, tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng của ngành Công an; tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy là 50.962 người. Tình hình người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến, tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp chiếm khoảng 70-80% trong số người nghiện, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, tỷ lệ này lên đến 80-95%. Tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý người nghiện, nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi (ngáo đá) gây ra các vụ án mạng, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, bất bình trong dư luận.

Công tác tuyên truyền phòng ngừa nghiện ma túy luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo tại nhiều văn bản. Cụ thể:  

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, có nêu “Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội; hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy trở về hòa nhập cộng đồng”.

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trong đó nhấn mạnh giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy.

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, trong đó có quy định một trong những công cụ quản lý Nhà nước về phòng, chống ma tuý là Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma túy; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy”.

Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025, với các mục tiêu: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; tăng cường chỉ đạo làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong phòng, chống ma túy, nhất là vai trò của người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Một số nhiệm vụ quan trọng của Chương trình: Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy; Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, xây dựng chương trình giáo dục, tuyên truyền chuyên biệt cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Học viên CSCNMT Ninh Bình lao động trị liệu

Các hoạt động tuyên truyền và kết quả thực hiện

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chú trọng đến công tác tuyên truyền phòng ngừa nghiện ma tuý trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngành; tổ chức tuyên truyền phòng ngừa cho người dân trong cộng đồng, học sinh, sinh viên, người có nguy cơ cao về tác hại, hậu quả của việc nghiện ma tuý; vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng trong phòng, chống ma tuý và giúp đỡ người nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho người nghiện ma tuý và gia đình họ... với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể đã được triển khai:

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan truyền thông (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 về việc phê duyệt Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020”.

- Ban hành Quyết định số 909/QĐ-LĐTBXH ngày 13/7/2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp số 1018/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 14/3/2019 về công tác dự phòng nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020, giữa Bộ LĐTBXH và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu, xây dựng nội dung và trình lãnh đạo Ủy ban Quốc gia ký kết Chương trình phối hợp công tác số 274/CtrPHCT ngày 14/7/2020 với Tòa án nhân dân tối cao, giai đoạn 2020 - 2025 về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Ban hành Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

- Hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực tiếp ban hành hoặc tham mưu trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các cơ sở cai nghiện ma túy triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6).

- Các hoạt động đã triển khai:

Hàng năm, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì xây dựng và phát hành 12 số Bản tin phòng, chống tệ nạn xã hội (2.000 cuốn/kỳ), duy trì Trang thông tin điện tử http://pctnxh.molisa.gov.vn (khoảng 500-600 tin, bài/năm) với nội dung phản ánh, trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng, chống tệ nạn ma túy và thí điểm mô hình hỗ trợ người cai nghiện ma túy của các bộ, ngành, địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự về mô hình, kết quả cai nghiện ma túy địa bàn trọng điểm như: Hà Nội, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên...; xây dựng hàng chục tin, bài, phóng sự về 03 lĩnh vực ma túy, mại dâm, mua bán người phát thanh trên kênh VOV1; xây dựng chuyên trang, chuyên đề về công tác cai nghiện ma túy trên Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình trẻ em, Tạp chí Lao động và Xã hội, Báo điện tử Dân trí; tổ chức chương trình tọa đàm, trao đổi trực tiếp về vấn đề quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy trên Đài truyền hình Quốc hội; chia sẻ về công tác cai nghiện và vai trò của truyền thông trong phòng, chống và cai nghiện ma túy trên Truyền hình Công an nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chú trọng công tác tập huấn, hội thảo, đưa phóng viên đi thực tế tại cơ sở nhằm giúp các cơ quan báo chí và phóng viên nắm rõ bản chất của vấn đề cai nghiện ma tuý, từ đó có sự phản ánh chân thực, khách quan về các vấn đề liên quan đến cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện, tại gia đình và cộng đồng. Cụ thể:

(1) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia báo cáo tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vấn đề nhân quyền, thông tin, đối ngoại với nội dung “Công tác quản lý người nghiện hiện nay”;

(2) Phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ tổ chức Hội thảo và đưa đoàn phóng viên của 15 cơ quan báo chí đi thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (TPHCM). Các phóng viên báo chí được tham quan nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, lao động trị liệu, khu học nghề, chăm sóc y tế, thể dục thể thao của học viên; trực tiếp phỏng vấn cán bộ, nhân viên, học viên, thân nhân học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy; được cung cấp thông tin về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người nghiện cai nghiện và người nghiện hòa nhập cộng đồng; phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp; việc áp dụng trong tổ chức điều trị, cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; thế nào là cai nghiện thành công… Hoạt động này đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về công tác cai nghiện, xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người nghiện ma túy ở Việt Nam cũng như đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

 (3) Tổ chức đoàn phóng viên (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Lao động xã hội, Tạp chí Lao động xã hội, Tạp chí Gia đình và trẻ em, Báo điện tử Tiếng chuông, báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa.

(4) Tổ chức Hội thảo báo chí về nâng cao chất lượng truyền thông, tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy trong tình hình mới (với sự tham gia của trên 50 cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương; Hội thảo báo chí chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống và điều trị, cai nghiện ma túy trong tình hình mới với sự tham dự 40 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; giới thiệu các gương điển hình cai nghiện thành công.

(5) Tổ chức Hội thảo chia sẻ về công tác cai nghiện ma túy; trao đổi một số nội dung Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); vấn đề cai nghiện ma túy cho người dưới 18 tuổi; các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy; công tác dự phòng nghiện ma túy. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về công tác cai nghiện, xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người nghiện ma túy. Đồng thời, khẳng định chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện hòa nhập cộng đồng; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề nhân quyền đối với người nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy.

Ngoài ra, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường đại học, cao đẳng nghề tổ chức hội nghị quán triệt, thông tin tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh sinh viên về chính sách, pháp luật liên quan tới phòng, chống và cai nghiện ma túy. Trong đó trú trọng việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục; nghiên cứu lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học.

Đánh giá chung

Công tác tuyên truyền phòng, chống nâng cao nhận thức về nghiện ma tuý và sử dụng trái phép chất ma tuý đã được Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội quan tâm, chú trọng, trực tiếp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức và chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, thực hiện tuyên truyền thông qua các hình thức như phóng sự, tọa đàm, ký sự, thông điệp, phổ biến kiến thức,... với nội dung phong phú, được khán giả yêu thích, đem lại hiệu quả tuyên truyền tích cực, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống ma túy. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã có chuyển biến về nhận thức, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực trong công tác này.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng ngừa nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma tuý chưa được như mong muốn. Hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng; chưa hướng đến đối tượng đích là người nghiện và người sử dụng ma tuý; việc phối hợp tổ chức cung cấp thông tin thường kỳ hoặc chuyên đề cho phóng viên các cơ quan truyền thông đôi khi chưa tạo thành nền nếp, chưa kịp thời về kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và dự báo tình hình, định hướng mới; kết quả triển khai thực hiện mô hình, điển hình cũng như những vướng mắc, khó khăn hạn chế ở địa phương, cơ sở; năng lực chuyên môn của người làm công tác tuyên truyền phòng ngừa, cai nghiện chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Giải pháp thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma tuý nói chung và phòng, chống nghiện ma tuý, sử dụng trái phép chất ma tuý nói riêng, thời gian tới, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ tập trung vào thực hiện Tiểu dự án “Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” theo Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” với những hoạt động cụ thể như sau:

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy: Rà soát quy định pháp luật về phòng ngừa sử dụng ma túy, nghiện ma túy tại Việt Nam. Khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng và nghiện ma túy, thực trạng công tác phòng ngừa nghiện ma túy tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm, phức tạp về ma túy. Đánh giá công tác phòng ngừa nghiện ma túy thực tế hiện nay trên cơ sở sử dụng “Chuẩn quốc tế về phòng ngừa nghiện ma túy” của Cơ quan phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC); khó khăn, vướng mắc; đề xuất xây dựng các nội dung về phòng ngừa nghiện ma túy phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng ngừa nghiện ma túy (cả tiếng dân tộc thiểu số) gồm nội dung: tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy và cách phòng ngừa sử dụng ma túy; sàng lọc, đánh giá việc sử dụng trái phép chất ma túy; tư vấn về phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép ma túy. Xây dựng mô hình khung về phòng ngừa nghiện ma túy phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam (tại trường học, nơi làm việc, gia đình và cộng đồng), gồm các nội dung: tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, các điều kiện bảo đảm hoạt động và các nội dung liên quan khác.

- Tuyên truyền, phổ biến; tư vấn, giáo dục về phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy

(1) Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến về các loại ma túy; hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy; chính sách, pháp luật về phòng ngừa nghiện ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng, nội dung thông tin có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gồm: Xây dựng các tài liệu, sổ tay, sách mỏng, các sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản ấn phẩm và các sản phẩm thông tin khác; Tuyên truyền, phổ biến trên không gian mạng, như: đăng tải bài viết, video trên các website chính thống, trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok....; Dán tờ rơi, pano, áp phích,… tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng; xây dựng quy chế và phổ biến tại trường học, nơi làm việc.

(2) Tổ chức các cuộc hội thảo, nói chuyện chuyên đề tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng về ma túy, tác hại của ma túy; chính sách, pháp luật về phòng ngừa nghiện ma túy; chính sách hỗ trợ người sử dụng trái phép chất ma túy, nhóm người có nguy cơ cao đối với ma túy và các nội dung liên quan khác.

(3) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật về phòng ngừa nghiện ma túy, ma túy, tác hại của ma túy tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng theo nhiều hình thức phong phú, mới mẻ về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

(4) Giáo dục, tư vấn về phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy: Thực hiện công tác tư vấn về tâm lý, giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy cho học sinh, sinh viên, người lao động, người dân tại cộng đồng có nguy cơ cao với ma túy; động viên, giúp đỡ để người sử dụng trái phép chất ma túy tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động tự quản, hoạt động thể dục, thể thao… để nâng cao sức khỏe, kỹ năng sống, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức các hội thảo về phòng ngừa nghiện ma túy trong trường học, nơi làm việc, cộng đồng; thông tin về chính sách của trường học, nơi làm việc… Tư vấn, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ để củng cố mối quan hệ trong gia đình, tăng cường sự tham gia của cha mẹ vào quá trình học tập và giáo dục con; kỹ năng cho cá nhân (kỹ năng từ chối, kỹ năng xã hội, kỹ năng ứng phó với các tình huống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc,…). Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức cho nhóm cha mẹ, người thân của nhóm nguy cơ cao. Đánh giá, sàng lọc mức độ sử dụng trái phép chất ma túy, thực hiện thông qua các buổi tư vấn, đánh giá riêng biệt hoặc kết hợp với các chương trình sức khỏe khác như khám sức khỏe định kỳ; tư vấn, kết nối người sử dụng trái phép chất ma tuý với các dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, xã hội, pháp lý, học nghề, hỗ trợ việc làm,…

- Đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho người thực hiện công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma tuý: Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phòng, chống ma túy cho lãnh đạo nhà trường, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng, là những người đóng vai trò chủ chốt trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ, tư vấn về phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy tại nhà trường, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng; Các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng sàng lọc, đánh giá, tư vấn (tâm lý, y tế, pháp lý, xã hội,…) cho người trực tiếp làm công tác phòng ngừa nghiện ma túy của nhà trường, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng; Các khóa tập huấn về mô hình phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy cho lãnh đạo và người trực tiếp làm công tác phòng ngừa nghiện ma túy nghiện ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng.

- Áp dụng thí điểm mô hình phòng ngừa nghiện ma túy: Tổ chức đánh giá các điều kiện đảm bảo sự hình thành và hoạt động của mô hình phòng ngừa nghiện ma túy tại địa phương. Áp dụng thí điểm mô hình phòng ngừa nghiện ma tuý tại địa phương với các nội dung chính: tiếp cận người sử dụng trái phép chất ma túy, người có nguy cơ cao với ma túy, tuyên truyền, vận động họ tham gia mô hình phòng ngừa nghiện ma túy; đánh giá, sàng lọc mức độ nguy cơ đối với chất ma túy và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện thông qua các buổi đánh giá, sàng lọc riêng biệt hoặc kết hợp với các chương trình sức khỏe khác như khám sức khỏe định kỳ…; tư vấn cho người sử dụng trái phép chất ma túy, người có nguy cơ cao với ma túy về phòng tránh nghiện ma túy, lựa chọn các dịch vụ phòng ngừa nghiện ma túy phù hợp; tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Kết nối để người sử dụng trái phép chất ma túy, người có nguy cơ cao tiếp cận được với các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, điều trị nghiện tự nguyện, các câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng, cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm,…; tổng kết, đánh giá, tuyên truyền, nhân rộng mô hình phòng ngừa nghiện ma túy có hiệu quả./.

Đàm Thị Minh Thu

Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội