Trà Vinh: thành lập cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy(23/03/2017) - Ngày 16⁄02⁄2017 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 194⁄QĐ-UBND về thành lập Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động TB&XH Trà ...
Cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng tại thị trấn Hòa Vinh(23/03/2017) - Thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Thị trấn có 05 khu phố với gần 17.000 dân. Trong những năm gần đây, tình hình tội ...
Quảng Nam hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng(23/03/2017) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, từ năm 2011 đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã lập hồ sơ đăng ký tự cai nghiện tự nguyện tại gia đình cho 187 lượt người. Các địa phương đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành ...
5 năm thực hiện công tác phòng, chống mua bán người ở Lạng Sơn(23/03/2017) - Lạng Sơn là một tỉnh miền núi nằm về phía Đông Bắc của Tổ quốc gồm 5 huyện và 21 xã giáp biên giới với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; có 2 cửa khẩu Quốc tế và 2 cửa khẩu quốc gia. Toàn tỉnh có đường biên giới dài trên ...
Trà Vinh: thành lập cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy
(23/03/2017) - Ngày 16⁄02⁄2017 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 194⁄QĐ-UBND về thành lập Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội ...
Cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng tại thị trấn Hòa Vinh
(23/03/2017) - Thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Thị trấn có 05 khu phố với gần 17.000 dân. Trong ...
|