Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của Cơ sở cai nghiện ...(25/05/2018) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức biên chế của Cơ sở cai nghiện ma túy ( thay thế Thông tư số 21⁄2008⁄TTLT-BLĐTBXH-BNV).
Phú Thọ: Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học(24/05/2018) - Ngày 23⁄5⁄2018, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Phú Thọ phối hợp với Huyện đoàn Đoan Hùng tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy cho hơn 1.100 học sinh trường PTTH Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Lạng Sơn: Sơ kết chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 ...(24/05/2018) - Ngày 23⁄5⁄2018, tại thành phố Lạng Sơn, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán ...
Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em - Hành động ngay hôm nay(24/05/2018) - Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, một gia đình hay một cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội nào, mà đó là trách nhiệm chung của các Bộ, ngành liên quan, của cả xã hội, trong đó ...
Phú Thọ: Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học
(24/05/2018) - Ngày 23⁄5⁄2018, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Phú Thọ phối hợp với Huyện đoàn Đoan Hùng tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy cho hơn 1.100 học sinh trường PTTH Đoan Hùng, huyện ...
Đà Nẵng: Tạo việc làm - giải pháp căn cơ cho người sau cai
(24/05/2018) - Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình để có biện pháp hỗ trợ, tạo công ăn việc làm, nhiều người sau cai ở Đà Nẵng đã vượt qua sự cám dỗ của nàng tiên nâu, trở về với cuộc sống ...
Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em - Hành động ngay hôm nay
(24/05/2018) - Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, một gia đình hay một cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội nào, mà đó là trách nhiệm chung của các Bộ, ngành liên ...
|