Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 789⁄QĐ- LĐTBXH, quy định về ...(29/05/2017) - Ngày 29⁄5⁄2017, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, ông Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã làm việc với Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục về công bố Quyết định của Bộ trưởng ...
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ người nghiện ma túy, người bán ...(22/05/2017) - Ngày 19⁄5⁄2017, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Khóa 14 do đồng chí Đặng Thuần Phong- Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Lao ...
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy(22/05/2017) - Ngày 19⁄5⁄2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 693⁄TTg gửi các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai ...
Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”(22/05/2017) - Ngày 17⁄5⁄2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138⁄CP) ban hành kế hoạch số 135⁄KH- BCĐ về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 30⁄7” năm 2017.
Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 789⁄QĐ- LĐTBXH, quy định về chức ...
(29/05/2017) - Ngày 29⁄5⁄2017, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, ông Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã làm việc với Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục về ...
Điện Biên triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống HIV⁄AIDS
(11/05/2017) - Trong những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV⁄AIDS. Tình trạng phân biệt, kỳ thị, đối xử với người nhiễm HIV đã giảm mạnh, góp phần đảm ...
|