Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại TP. Đà Nẵng: Tuyên truyền từ tuyến cơ sở(21/11/2017) - Nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên nhằm giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, mỗi địa phương một cách làm, tại TP. Đà Nẵng, công tác tuyên truyền từ tuyến cơ sở được xem là giải pháp hữu ...
Thanh niên bản Na Lướm nói không với ma túy(20/11/2017) - Từng được biết đến là điểm nóng về tội phạm ma túy, nhưng mấy năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của đồn biên phòng và chính quyền địa phương nên tình hình mua bán, sử dụng chất ma túy ở bản giáp biên Na Lướm, ...
Thứ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội(15/11/2017) - Ngày 14⁄11, Thứ trưởng Đào Hồng Lan có buổi làm việc với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; ...
Tội phạm về ma túy được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015(15/11/2017) - Bộ luật Hình sự số 100⁄2015⁄QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 27⁄11⁄2015; đã được Quốc hội khóa 14 sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12⁄2017⁄QH14 thông qua ngày 20⁄6⁄2017 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự 2015) có hiệu lực thi hành ...
Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại TP. Đà Nẵng: Tuyên truyền từ tuyến cơ sở
(21/11/2017) - Nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên nhằm giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, mỗi địa phương một cách làm, tại TP. Đà Nẵng, công tác tuyên truyền từ tuyến cơ ...
Thanh niên bản Na Lướm nói không với ma túy
(20/11/2017) - Từng được biết đến là điểm nóng về tội phạm ma túy, nhưng mấy năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của đồn biên phòng và chính quyền địa phương nên tình hình mua bán, sử dụng chất ma ...
|