Kế hoạch điều trị nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm và tiếp nhận, hỗ trợ nạn ...(20/02/2017) - Ngày 16⁄02⁄2017, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 46⁄KH-UBND về việc điều trị nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2017. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu 90% ...
Hải Phòng cần giảm số người nghiện ma túy(20/02/2017) - Ngày 16⁄2, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về công tác lao động, thương binh và xã hội của địa phương.
Giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau ...(17/02/2017) - Ngày 09⁄01⁄2017, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 54⁄QĐ-LĐTBXH về Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2017. Về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, theo quyết định Cục PCTNXH và ...
Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Hà Nội ...(16/02/2017) - Ngày 14⁄2⁄2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 31⁄KH-UBND về Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác ...
Kế hoạch điều trị nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân ...
(20/02/2017) - Ngày 16⁄02⁄2017, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 46⁄KH-UBND về việc điều trị nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2017. Theo đó, mục tiêu ...
Thí điểm vay vốn cho người sau cai, người điều trị methadone, người nhiễm HIV, người bán dâm hoàn lương. ...
(19/01/2017) - Thực hiện Quyết định số 29⁄QĐ- TTg ngày 26⁄4⁄2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay ...
|