Đảng bộ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức hội nghị chuyên đề nghiên cứu, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày đăng: 17/05/2023
Thực hiện Công văn số 827-CV/ĐU ngày 24/4/2023 của Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 17/5/2023, Đảng bộ Cục Phòng, chống tện nạn xã hội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng với sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy và đảng viên của 04 Chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Cao Văn Thành yêu cầu các đồng chí đảng viên nghiêm túc lắng nghe, ghi chép đầy đủ những nội dung cơ bản của cuốn sách.

Qua video, hội nghị được nghe đồng chí báo cáo viên Nguyễn Thái Học trình bày 05 nội dung cơ bản của cuốn sách:  (1) Vì sao xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư; (2) Quá trình biên soạn sách; (3) Bố cục cuốn sách; (4) Giá trị cốt lõi của cuốn sách; (5) Những điểm mới của cuốn sách.

Theo đó, cuốn sách tập hợp hơn 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua.

Tác phẩm đã tổng kết 8 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; tăng cường kiểm soát và quản lý; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự phù hợp của các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với tình hình của Việt Nam.

Đặc biệt, tác phẩm chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

Cuối buổi sinhn hoạt chuyên đề, đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Cao Văn Thành đề nghị toàn thể đảng viên, nhất là người đứng đấu cấp ủy cần nghiêm túc, gương mẫu trong triển khai và thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vận dụng tư tưởng, giá trị cốt lõi của cuốn sách trong thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị./.

Như Ngọc