Khánh Hòa: Đội Công tác xã hội tình nguyện góp sức đẩy lùi tệ nạn xã hội Ngày đăng: 26/12/2022
Nhiều năm qua, các Đội Công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoạt động tích cực, góp sức đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng nhiều địa bàn dân cư trong sạch, lành mạnh…

Các Đội đã lồng ghép tổ chức hơn 2.500 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về tác hại của ma túy, phòng tránh tệ nạn xã hội; hỗ trợ, vận động hơn 2.250 người đi cai nghiện ma túy hoặc điều trị bằng Methadone. Đồng thời, tiếp cận, tư vấn cho hơn 9.000 lượt người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hòa nhập cộng đồng; cảm hóa được hơn 70 đối tượng hoàn lương có chuyển biến tích cực. Ngoài ra, các Đội phát hiện và cung cấp thông tin cho lực lượng công an kịp thời điều tra, xử lý gần 200 vụ việc về ma túy, trộm cắp.

 Hoạt động hiệu quả

 Năm 2014, Đội Công tác xã hội tình nguyện phường Cam Linh (TP. Cam Ranh) thành lập gồm 5 thành viên. Qua rà soát, nắm bắt tình hình, trên địa bàn phường có một số thanh niên có nguy cơ cao sử dụng ma túy. Vì vậy, các thành viên của đội đã tiếp cận, vận động các đối tượng và gia đình tránh xa ma túy. Với nhiệt huyết của mình, các thành viên trong đội đã cảm hóa và giúp 8 thanh niên thoát khỏi con đường lầm lỗi, chí thú làm ăn. Không chỉ vậy, đội thường xuyên tuần tra địa bàn, phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an 13 nguồn tin để điều tra, triệt phá, bắt hàng chục đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy… Ông Nguyễn Bình Sơn Lâm - Tổ trưởng Tổ dân phố Linh Phú, kiêm đội viên Đội Công tác xã hội tình nguyện phường Cam Linh chia sẻ: “Nhờ hoạt động hiệu quả của Đội, nhiều năm qua, tổ dân phố được công nhận đạt văn hóa, khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn xã hội”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 61 Đội Công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn với hơn 300 thành viên. Hoạt động của các Đội đã góp phần cùng chính quyền đẩy lùi tệ nạn xã hội, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, các Đội tình nguyện còn phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể địa phương giới thiệu, hỗ trợ đối tượng hoàn lương tham gia học nghề, vay vốn tạo sinh kế, việc làm để ổn định cuộc sống. Đến nay, các đội đã giúp cho 64 đối tượng vay vốn với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; tư vấn hỗ trợ học nghề cho 193 người. Các đội cũng đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; xây dựng gia đình văn hóa và thôn, tổ dân phố văn hóa, thu gom bơm tiêm kim… Qua đó, góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ

 Hiện nay, hoạt động của các Đội Công tác xã hội tình nguyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do một số địa phương thiếu sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát nên công tác phối hợp chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều gia đình có người nghiện ma túy còn bao che, không hợp tác; ý thức đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn xã hội của người dân chưa cao. Mặt khác, thành viên của các đội đa số kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chưa kịp thời; phụ cấp thấp (khoảng 500.000 đến 700.000 đồng/tháng) trong khi phải thường xuyên làm ngoài giờ hành chính; va chạm, tiếp cận với những người có yếu tố phức tạp, nguy hiểm…

 Ông Phạm Thái Đài, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thực tiễn cho thấy, nơi nào Đội Công tác xã hội tình nguyện được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở thì hoạt động hiệu quả. Đội có vai trò quan trọng trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Vì thế, để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, các cấp, ngành, nhất là cấp cơ sở cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đội hoạt động nền nếp. Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp để các Đội có động lực hoạt động hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho các thành viên; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao./. 

HH(baokhanhhoa.vn)