Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thông báo "Về việc chuyển trụ sở làm việc" Ngày đăng: 25/01/2024
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc bố trí trụ sở làm việc mới đối với một số đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trân trọng thông báo:

 

 

 

 

 

 

Kể từ ngày 29/01/2024 (thứ Hai), Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chuyển đến làm việc tại trụ sở mới: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 37, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Phòng 701, 702, 703, 704, 705).

          Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết để liên hệ công tác./.

    

        Nơi nhận:

            - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (để b/c);

            - Các Thứ trưởng (để b/c);

            - Các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TBXH;

            - Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố

               trực thuộc Trung ương;

            - Cục Bưu điện Trung ương;

            - Bưu điện Thành phố Hà Nội;

            - Cổng thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH;

            - Cổng thông tin điện tử Cục PCTNXH;

            - Lưu: VT(1).

     

 

 

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 Đàm Thị Minh Thu