Hòa Bình: Kịp thời triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy 2024 Ngày đăng: 03/06/2024
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (tại Công văn số 3631/VPCP-KGVX, ngày 27/5/2024 của Văn phòng Chính phủ) với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, ngày 30/5/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 (từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6) trên địa bàn tỉnh, với 03 nhóm mục đích yêu cầu; 07 nhóm nội dung thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở,ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Về mục đích, yêu cầu

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là tại địa bàn cơ sở; chủ động nắm tình hình, triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ việc trồng các loại cây chứa chất ma túy; thực hiện mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ; bảo đảm hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế. 

Về nội dung thực hiện

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; các Chương trình, Kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành; Kế hoạch duy trì và mở rộng Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone/Buprenorphin giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhất là ở địa bàn cơ sở và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh niên, học sinh, sinh viên... Nội dung trọng tâm: tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại và chế tài xử lý đối với các hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma tuý; kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy của các lực lượng chức năng; những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma tuý tại địa bàn cơ sở.

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đấu tranh, triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý; điều tra, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, ngăn chặn nguồn ma tuý thẩm lậu vào địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý, phối hợp đấu tranh đảm bảo đồng bộ, liên hoàn. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và truy bắt, vận động đối tượng truy nã về ma túy.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, không để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép chất ma túy; vận động Nhân dân không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma tuý; kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích cây có chứa chất ma túy, xử lý nghiêm các đối tượng trồng cây có chứa chất ma túy trái phép. Triển khai quyết liệt các giải pháp chuyển hoá “địa bàn cấp xã không ma tuý”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, tập trung đông công nhân lao động, các khu công nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho những hình thức cai nghiện ma túy có hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở điều trị nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong phối hợp phòng, chống ma túy; cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công./.

                                                                                                                                                                                                      Minh Thu