Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 họp phiên thứ 2 Ngày đăng: 22/05/2024
Vào hồi 14 giờ ngày 21/5/2024, tại Văn phòng Bộ Công an, Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý đến năm 2030 tiến hành họp phiên thứ 2. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan (Văn phòng chính phủ; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy…) là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý đến năm 2030 và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc các bộ, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, thời gian qua Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành các hoạt động hết sức khẩn trương, bài bản, khoa học, chặt chẽ để tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại cuộc họp.

Sau phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo (ngày 03/4/2024), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ Chương trình; tổ chức trên 20 cuộc họp, làm việc kỹ thuật với các đơn vị thuộc các bộ, ngành liên quan, nhất là các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; tiến hành khảo sát trực tiếp tại 07 địa phương để phục vụ xây dựng Chương trình; lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với dự thảo hồ sơ Chương trình. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã tiến hành thẩm định cấp cơ sở và đã được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thông qua ngày 10/5/2024. Hiện tại, Cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình kèm theo hồ sơ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm 09 Dự án thành phần của 08 bộ, ngành đề xuất.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia xây dựng Chương trình, đồng thời thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình và các Dự án thành phần do bộ, ngành đề xuất.  

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp rất có trách nhiệm tại cuộc họp, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực của Bộ Công an trong công tác chuẩn bị hồ sơ Chương trình để tổ chức thẩm định Nhà nước, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu và trình Quốc hội theo đúng Kế hoạch; đề nghị Tổ Giúp việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến phát biểu, góp ý của các đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Chương trình đảm bảo chất lượng, đúng quy định để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/6/2024.

Các đại biểu dự cuộc họp.

                                                                                          Minh Thu