Hà Nội: Các cơ sở cai nghiện ma túy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26⁄6” năm 2024 Ngày đăng: 11/06/2024
Thực hiện Kế hoạch số 1431/KH-SLĐTBXH ngày 23/4/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động phong trào hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2024 với chủ đề: “Chung tay xây dựng xã, phường không ma túy”.

Các Cơ sở tập trung luyện tập các môn thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, kéo co và nhảy bao bố . Các hoạt động thi đấu thể thao hưởng ứng tháng phòng chống ma tuý, ngày thế giới và toàn dân phòng chống ma tuý 26/6 tại các Cơ sở cai nghiện ma tuý là hoạt động thi đua có ý nghĩa quan trọng. Đây là hoạt động nhằm rèn luyện thể lực, sự kiên trì, tính kỷ luật đồng thời tạo động lực để cán bộ các Cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như người cai nghiện thực hiện tốt quy trình cai nghiện, chữa bệnh tại Cơ sở.

(Cán bộ và học viên tại CSCN số 2 Hà Nội tập luyện môn bóng chuyền)

(Cán bộ và học viên tại CSCN số 4 Hà Nội luyện tập môn bóng đá)

Bên cạnh đó các Cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ và học viên về chủ trương, chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam, về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6; Tấm gương điển hình cai nghiện thành công; Ma túy đá - Cách hiểu sai lầm về ma túy đá; Thông qua đó, các học viên hiểu được tác hại của ma túy và từ bỏ ma túy trên con đường trở về tái hòa nhập cộng đồng và xã hội.

Tập  thể cán bộ và học viên tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Hà Nội tích cực tham gia hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy 26/6, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy nguy hiểm ra khỏi đời sống xã hội góp phần xây dựng Cơ sở ngày một phát triển vững mạnh./. 

Bích Ngọc