Công tác cai nghiện ma túy được quan tâm, chăm lo tốt trong dịp Tết 2024 Ngày đăng: 16/02/2024
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cơ sở cai nghiện ma túy trong cả nước đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho học viên trong cơ sở cai nghiện ma túy đón với phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”; từ tình hình thực tiễn của cơ sở cai nghiện ma túy để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học viên.

Tính đến ngày 29/01/2024 tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập đang tổ chức cai nghiện cho 40.606 người, trong đó: cai nghiện bắt buộc 33.000 người, cai nghiện tự nguyện 4.083 người, lưu trú tạm thời trong thời gian lập hồ sơ 3.275 người, người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi 248 người.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước được đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức chu đáo về cả vật chất và tinh thần cho các học viên.

Ngày 15/01, tại phiên họp thường trực Chính phủ đầu xuân 2024, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình chăm lo Tết 2024, với tinh thần chăm lo Tết cho Nhân dân đã được chúng ta chủ động từ sớm, từ xa, đặc biệt các lĩnh vực xã hội được Chính phủ quan tâm; nhìn tổng thể công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua đánh giá, đã đạt được mục tiêu hai Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chăm lo Tết Giáp Thìn cho Nhân dân đề ra. Đó là việc đón Xuân Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm và điều đáng mừng là chúng ta đã phấn đấu để bảo đảm “không ai không có Tết”, mục tiêu này đã đạt được, không khí trong nhân dân đều nô nức, phấn khởi, mặc dù đất nước đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn.

Với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở cai nghiện ma túy năm nay được quan tâm, chăm lo tốt. Báo cáo Thủ tướng, mọi năm vào dịp Tết cũng có xảy ra chuyện A, chuyện B tại một số cơ sở cai nghiện ma túy; năm nay thì do chủ động quan tâm, phối hợp chặt chẽ từ sớm giữa ngành Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân. Đánh giá chung, Tết năm nay với sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác chăm lo Tết được thực hiện khá tốt./.

Phan Thư