Kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại tỉnh Quảng Bình Ngày đăng: 06/12/2023
Ngày 27/11/2023, Đoàn công tác của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội do bà Đàm Thị Minh Thu – Cục trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại tỉnh Quảng Bình.

 

 

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã báo cáo kết quả triển khai công tác cai nghiện ma túy bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh sau 2 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy 2021 và Nghị định 116/2021/NĐ-CP  của Chính phủ; Báo cáo những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các quy định mới; Đề xuất, kiến nghị Trung ương hỗ trợ địa phương nâng cấp, sửa chữa cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh để đáp ứng quy định tại Nghị định 116/2021/NĐ-CP; Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy các cấp thuộc tỉnh.

Tiếp theo, đồng chí Trần Đình Quý, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Bình báo cáo thực tế triển khai công tác cai nghiện tại Cơ sở: Hiện nay, Cơ sở đang quản lý 54 đối tượng cai nghiện bắt buộc. Trong những năm qua, Cơ sở đã tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, tư vấn và phổ biến giáo dục pháp luật về cai nghiện ma túy cho học viên; Tổ chức tiếp nhận, khám, điều trị cắt cơn, phục hồi sức khỏe định kỳ cho học viên; Tổ chức dạy nghề, truyền nghề, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; Tổ chức các hoạt động lao động, lao động trị liệu, thể dục, thể thao nâng cao thể lực của học viên; Tổ chức hướng nghiệp và tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng cai nghiện.

Cục trường Đàm Thị Minh Thu thăm cơ sở vật chất

Đồng thời ông Quý cũng báo cáo với đoàn về thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở hiện còn thiếu đồng bộ, thiếu các khu chức năng theo quy định tại Nghị định 116/2021/NĐ-CP (Khu cai nghiện ma túy tự nguyện, khu cai nghiện cho người mắc bệnh truyền nhiễm, khu cai nghiện cho người tư đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nhà sinh hoạt văn hóa, nhà xưởng sản xuất …); Thiếu đội ngũ cán bộ y bác sĩ, thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học viên.

                       

Tổ chức dạy nghề thủ công tại Cơ sở cai nghiện

Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Đàm Thị Minh Thu đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thời gian qua; đề xuất kịp thời các chế độ chính sách cho học viên và đội ngũ làm công tác cai nghiện. Đồng thời, đề nghị Sở LĐTBXH Quảng Bình tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện, tại gia đình và cộng đồng. Đối với Cơ sở cai nghiện ma túy cần phải rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế gồm Quy chế làm việc, Quy chế quản lý học viên, Quy chế khen thưởng, kỷ luật … cho phù hợp với quy định hiện hành./.

Bích Ngọc