Công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trọng điểm Ngày đăng: 20/11/2023
Trong tháng 11 năm 2023, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Hội nghị được tổ chức trong các ngày từ 13-14/11/2023 tại tỉnh Ninh Bình và từ 16-17/11/2023 tại tỉnh Khánh Hòa, với gần 400 đại biểu là lãnh đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục/Phòng, phòng chống tệ nạn xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc cơ sở cai nghiện ma túy thuộc 63 tỉnh, thành phố tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tấp huấn, đồng chí Đàm Thị Minh Thu, Ủy viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đảng bộ, các cơ quan ban ngành của địa phương rất quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống ma túy, trong đó công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy coi đây là một trong các nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trọng điểm. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến công tác cai nghiện ma túy không ngừng được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

Cục trưởng Đàm Thị Minh Thu kiểm tra công tác môi trường tại CSCNMT Ninh Bình

Theo thống kê, tính đến tháng 11 năm 2023, cả nước đang tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai hơn 65.000 người nghiện (cai nghiện gần 46.000 người và quản lý sau cai hơn 20.000 người), dạy nghề cho gần 10.00 người, góp phần đảm bảo trật tự an ninh trật tự xã hội tại các địa phương.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thi hành các văn bản pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội vẫn nhận được nhiều phán ánh về cách hiểu, cách triển khai trong việc thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai ma túy.

Tại Hội nghị tập huấn, giải đáp kiến nghị của nhiều địa phương về thi hành chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy, Phòng Chính sách cai nghiện ma túy tập hợp, hướng dẫn những vấn đề cơ bản còn chưa hiểu thống nhất giữa các địa phương, đồng thời Hội nghị trao đổi, thảo luận kỹ những nội dung trên.

Kết luận hội nghị, Cục trưởng Đàm Thị Minh Thu nhấn mạnh, các địa phương tập trung làm tốt các nội dung sau:

- Tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy bắt buộc; nhất là công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; công tác quản lý sau cai nghiện ma túy;

- Rà soát chức năng/nhiệm vụ/cơ cấu tổ chức và công tác quản lý học viên (xây dựng nội quy, quy chế) tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Thông qua Hội nghị tập huấn, lãnh đạo, công chức, viên chức cấp cơ sở được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin mới về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Từ đó, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai vào cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương và giúp đỡ được nhiều người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm ổn định cuộc sống và tử bỏ được ma túy.

Cũng trong thời gian tổ chức hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình, theo quy định của Pháp luật bảo vệ môi trường và các quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 05/9/1012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội./.

                                                                   Đại Úy