Tiền Giang: Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống ...
(10/07/2023) - Tính đến đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 115 Đội công tác xã hội tình nguyện/xã, phường, thị trấn (Đội tình nguyện) với 618 thành viên và được sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại các địa phương, mỗi Đội tình nguyện có từ 05 đến 10 thành viên, trong đó có 01 đội trưởng, 01 hoặc 02 ...
Khánh Hòa: Đội Công tác xã hội tình nguyện góp sức đẩy lùi tệ nạn xã hội
(26/12/2022) - Nhiều năm qua, các Đội Công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoạt động tích cực, góp sức đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng nhiều địa bàn dân cư trong sạch, lành mạnh…
Lâm Đồng: Hiệu quả hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện xã Hiệp Thạnh
(05/11/2022) - Những năm qua, Đội Công tác xã hội tình nguyện xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng) đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể và các thôn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn
Kiên Giang: Đội công tác xã hội tình nguyện tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm ...
(06/06/2019) - Hiện trên toàn tỉnh có 115 Đội công tác xã hội tình nguyện với 881 tình nguyện viên. Các đội tình nguyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho tình nguyện viên và chất lượng hoạt động của Đội.
Vĩnh Long: Đội công tác xã hội tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
(07/01/2019) - Năm 2018, toàn tỉnh có 17 Đội công tác xã hội tình nguyện với 113 tình nguyện viên tại 06 huyện, thị xã, thành phố. Trong năm vừa qua, Đội công tác xã hội tình nguyện đã tích cực tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Phú Thọ: Đội tình nguyện giúp đỡ người yếu thế hòa nhập cộng đồng
(27/07/2018) - Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 20 Đội Công tác xã hội tình nguyện với 102 tình nguyện viên của 20 xã, phường, thị trấn. Về cơ cấu tổ chức của Đội, mỗi Đội có 5 thành viên: 01 đội trưởng, 01 đội phó, 03 tình nguyện viên, riêng thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) có 7 thành viên. Các tình nguyện viên hầu hết là những người dân nhiệt huyết, có ...
Phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” phát huy tích ...
(10/07/2018) - Ngày 08⁄6⁄2015, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 769⁄QĐ- LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”. Tại các tỉnh, thành phố, Phong trào đã được hưởng ứng nhiệt tình, phát động rộng rãi tới các xã, phường, thị trấn. Đội tình nguyện đã vận động các tổ chức, đoàn thể, cá ...
Kiên Giang: Tập huấn Đội công tác xã hội tình nguyện
(25/08/2017) - Ngày 21 tháng 8 vừa qua, tại xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng và kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho 90 Tình nguyện viên của các xã, thị trấn thuộc huyện U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận.
Thừa Thiên - Huế: Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh
(22/08/2017) - Ngày 17⁄8⁄2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định số 1848⁄QĐ-UBND Phê duyệt danh sách xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; danh sách thí điểm mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng năm 2017.
Tình nguyện viên Hà Nội tích cực tham gia công tác giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, hòa nhập ...
(19/01/2017) - Theo báo cáo của Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội, năm 2016, thành phố có 584 Đội công tác xã hội tình nguyện (Đội tình nguyện) với 4.469 tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống lây nhiễm HIV⁄AIDS tại các xã, phường, thị trấn. Hoạt động của Đội tình nguyện đã góp phần tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân phòng, chống ma ...