Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự hội nghị Hội đồng tư vấn Liên minh nghị viện các quốc gia ...
(27/06/2022) - Ngày 24/6, tại Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy lần thứ năm, với chủ đề "Cùng nhau giải quyết thách thức vì một ASEAN không ma túy", do Quốc hội Vương quốc Campuchia chủ trì tổ chức.
Triển khai có hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật ...
(03/06/2022) - Ngày 2/6/2022, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1827/LĐTBXH- PCTNXH gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, ...
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
(03/06/2022) - Thực hiện Công văn số 3042/VPCP-KGVX ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022, từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”, ngày 3/6/2022, Bộ Lao động- Thương binh và ...
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
(17/05/2022) - Ngày 17/5/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 3042/VPCP- KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.
Tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022
(28/04/2022) - Ngày 18/4/2022, Ban cán sự Đảng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 157-KH/BCSĐ về tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022.
Quyết liệt, tập trung quản lý đối tượng "ngáo đá", "loạn thần"
(22/04/2022) - Ngày 21/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 365/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tài chính, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.
Thông qua Pháp lệnh đưa người nghiện ma túy đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ...
(25/03/2022) - Tại phiên họp thứ 9 (đợt 2) diễn ra vào sáng 24/3/2022, với 100% thành viên tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết, thông qua Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng dự án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma ...
(18/03/2022) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”.
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022
(15/03/2022) - Ngày 10/3/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116⁄2021⁄NĐ--CP ...
(17/02/2022) - Ngày 16/02/2022, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 332/LĐTBXH- PCTNXH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.