Đồng bộ các giải pháp phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025
(30/09/2021) - Ngày 28/9/2021, tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 (Chương trình PCMD) với quan điểm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế-xã hội, hành chính, hình sự và các biện pháp khác trong phòng, chống tệ nạn mại dâm, nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; ...
Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025: Phấn đấu triệt xóa trên 80% số 'điểm nóng' về ...
(29/09/2021) - Ngày 31/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 1452/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy (Chương trình PCMT) giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số “điểm nóng” về ma túy.
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh ...
(09/08/2021) - Ngày 6/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.
Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV⁄AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm ...
(12/07/2021) - Đó là nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TW đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 06/7/2021.
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu nhi là việc lớn, hệ trọng, lâu dài
(14/05/2021) - Ngày 11/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020". Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị ...
(10/05/2021) - Ngày 5⁄5⁄2021, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 525⁄QĐ- LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Mục đích của Kế hoạch là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, ...
Không để 'khoảng trống' trong quản lý người nghiện ma túy
(23/04/2021) - Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01⁄01⁄2022 sẽ khắc phục “khoảng trống” trong công tác quản lý người nghiện ma túy. Theo đó, nếu người nghiện không đăng ký cai nghiện tự nguyện thì sẽ phải đi cai nghiện bắt buộc.
Nâng cao hiệu quả phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
(10/03/2021) - Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; phấn đấu điều trị ARV cho 160.000 bệnh nhân; triệt phá các đường dây ma túy lớn; tăng cường đấu tranh với các vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm… là những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV⁄AIDS, ma túy, mại dâm.
Xây dựng, triển khai quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
(04/03/2021) - Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 , vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
“Cần đổi mới công tác cai nghiện, nếu không sẽ di hại rất lớn”
(12/01/2021) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 11 tháng 01 năm 2021.