Hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết ...
(17/06/2020) - Ngày 5⁄6⁄2020, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 629⁄QĐ- LĐTBXH ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361⁄QĐ-TTg ngày 07⁄3⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn ...
(17/06/2020) - Ngày 4⁄6⁄2020, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 623⁄QĐ- LĐTBXH về việc Ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546⁄QĐ-TTg ngày 31⁄12⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng dẫn tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020 ...
(17/06/2020) - Ngày 9⁄6⁄2020, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 646⁄QĐ- LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 – 2020.
Tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác cai nghiện ma túy 6 tháng cuối năm
(12/06/2020) - Trong 6 tháng cuối năm 2020, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung triển khai nhiều hoạt động liên quan đến công tác xây dựng thể chế, tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; hợp tác quốc tế về phòng, chống và cai nghiện ma túy...
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
(02/06/2020) - Ngày 1⁄6⁄2020, Cục phòng, chống tệ nạn xã hội ban hành văn bản số 206⁄PCTNXH-HTNNTT về hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020. Theo đó, thực hiện Công văn số 625⁄TTg-KGVX ngày 27⁄5⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26⁄6 với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống ...
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
(28/05/2020) - Ngày 27⁄5⁄2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 625⁄TT- KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy. Theo đó, Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26 tháng 6), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS ...
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong các cơ sở cai nghiện ma túy
(12/05/2020) - Ngày 11⁄5⁄2020, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội ban hành văn bản gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Nội dung văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 02⁄CĐ-LĐTBXH ngày 03⁄4⁄2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về tăng cường ...
Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm
(07/04/2020) - Ngày 03⁄4⁄2020, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Công điện số 02⁄CĐ-LĐTBXH gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm. Trang TTĐT Cục PCTNXH đăng tải toàn văn Công điện. ...
Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp liên ngành, huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả ...
(01/04/2020) - Ngày 28⁄3⁄2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2420⁄VPCP-KGVX về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Chủ nhà nghỉ, quán karaoke bị xử lý trách nhiệm nếu để khách sử dụng ma túy
(27/02/2020) - Thực hiện Chỉ thị 36-CT⁄TW về nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 291⁄QĐ-TTg ngày 21⁄02⁄2020 về việc tăng cường quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện.