Vĩnh Long: Đội công tác xã hội tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội Ngày đăng: 07/01/2019
Năm 2018, toàn tỉnh có 17 Đội công tác xã hội tình nguyện với 113 tình nguyện viên tại 06 huyện, thị xã, thành phố. Trong năm vừa qua, Đội công tác xã hội tình nguyện đã tích cực tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Đội công tác xã hội tình các huyện, thị xã, thành phố đã kết hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể, hội tổ chức tuyên truyền lồng ghép các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 658 cuộc với 25.435 lượt người tham gia, phát thanh 27 lần với thời lượng 250 phút, cấp phát 15.500 tờ rơi. Đội công tác xã hội tình nguyện phối hợp với ngành công an tiếp cận, giáo dục 512 người nghiện ma túy, đối tượng mắc các tệ nạn xã hội; vận động người sử dụng ma túy tham gia lựa chọn các hình thức cai nghiện phù hợp. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã đưa 27 người nghiện thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở, cảm hóa 01 thanh thiếu niên, giúp đỡ 05 người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Bên cạnh đó, Đội tình nguyện đặc biệt trú trọng đến các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn nhằm giúp cho người nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng. Đội cũng tham gia tư vấn, kết nối cho các thanh niên, phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia các khóa đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn kinh doanh sản xuất để có thu nhập ổn định cuộc sống tránh xa các tệ nạn xã hội cụ thể như: Đội tình nguyện xã Thành Lợi, huyện Bình Tân giới thiệu việc làm cho 16 người với thu nhập từ 180.000đ- 200.000đ/ ngày; Đội tình nguyện xã Tân Lược, huyện Bình Tân, giới thiệu 45 chị em phụ nữ tham gia các lớp học may; Đội tình nguyện xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn phối hợp với Hội Nông dân mở 04 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho 129 lượt người tham dự, mở 03 lớp dạy nghề thủ công cho 102 học viên, hỗ trợ 07 thanh niên vay vốn./.

HH