Số hiệu : 26/2016/NĐ- CP
Tên văn bản: Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Ngày ban hành: 06/04/2016
Tệp đính kèm