Tập huấn về cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm ...
(24/11/2023) - Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh ...
Thực hiện “Mô hình tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng ...
(24/11/2023) - Trước tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, nhất là đối tượng có nguy cơ bị mua bán tăng cao, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng kinh tế khó khăn, năm ...
Người lan toả thông điệp phòng, chống mua bán người nơi miền biên viễn
(06/11/2023) - Với lòng nhiệt huyết, phương pháp truyền thông lôi cuốn, hấp dẫn, chị Vũ Thị Thuỳ (Tổ quản lý dự án - Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai) đã ...
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
(02/11/2023) - Bộ Công an đang dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Theo đó, dự thảo Luật dự kiến gồm 8 chương, 62 điều (tăng 04 điều so với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, trong đó, sửa đổi, ...
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp
(20/05/2020) - Ngày 14⁄5⁄2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2058⁄QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp”. Đây là tài liệu chuyên môn được ...