Hội nghị tổng kết 30 năm phòng, chống HIV⁄AIDS và mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống AIDS ...
(02/12/2020) - Sáng ngày 1⁄12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 30 năm phòng, chống HIV⁄AIDS và mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống AIDS với 63 điểm cầu trên cả nước.
Hiệu quả hoạt động của Đường dây nóng 111 ở Nghệ An
(30/11/2020) - Trước tình hình phức tạp của tội phạm mua bán người trên địa bàn, Trung tâm Công tác xã hội (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An) đã triển khai Đường dây nóng phòng, chống mua ...
Chuyện về người phụ nữ lầm lỡ làm lại cuộc đời
(30/11/2020) - Ngày ấy và bây giờ là 2 thời điểm cũng như số phận trái ngược nhau hoàn toàn, bởi khi tôi gặp lại em - người con gái từng có những năm tháng lầm lỡ, thậm chí có những lúc tăm tối, mất ...
Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine
(21/03/2019) - Ngày 01⁄3⁄2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 786⁄QĐ-BTY “Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine” nhằm giúp các cán bộ y tế và nhân viên xã hội có các kiến thức và hiểu biết về ...