Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm(07/04/2020) - Ngày 03⁄4⁄2020, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Công điện số 02⁄CĐ-LĐTBXH gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường ...
Cơ sở cai nghiện ma túy Hải Dương: Hoạt động có ý nghĩa phòng chống dịch Covid-19(02/04/2020) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Mỗi cán bộ, học viên góp một phần việc, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid -19”, trong 2 ngày 02 và 3⁄4⁄2020, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương đã phát động cán bộ, đoàn viên ...
Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp liên ngành, huy động các nguồn lực để thực hiện có ...(01/04/2020) - Ngày 28⁄3⁄2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2420⁄VPCP-KGVX về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Công tác chỉ đạo và thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của ...(01/04/2020) - Thực hiện Công điện số 01⁄CĐ-LĐTBXH ngày 02⁄02⁄2020 của Bộ LĐTBXH, Công văn số 34⁄PCTNXH-CSCNMT ngày 03⁄02⁄2020; số 80⁄PCTNXH-CSCNMT ngày 28⁄02⁄2020 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi ...
Cơ sở cai nghiện ma túy Hải Dương: Hoạt động có ý nghĩa phòng chống dịch Covid-19
(02/04/2020) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Mỗi cán bộ, học viên góp một phần việc, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid -19”, trong 2 ngày 02 và 3⁄4⁄2020, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương ...
Đà Nẵng làm tốt công tác điều trị, cai nghiện ma túy
(31/03/2020) - Tính đến ngày 15⁄3⁄2020, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 617 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng; 703 người đang quản lý sau cai tại nơi cư trú.
Định hướng tinh thần- phương pháp khoa học, hữu ích cho người nghiện ma túy
(18/02/2020) - Để giúp người nghiện từ bỏ ma túy trở về với cuộc sống bình thường có rất nhiều phương pháp, hoạt động chuyên môn (về y tế, tâm lý, xã hội) được áp dụng. Phương pháp Định hướng tinh thần tuy có mặt ...
|