Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Đồng Nai
(09/07/2020) - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26⁄6 năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển ...
Người đảng viên truyền lửa cảm hứng trên mặt trận phòng, chống tệ nạn xã hội
(25/05/2020) - Ai đã từng một lần gặp Nguyễn Tường Long, Giám đốc Cơ sở Điều trị Methadone Lào Cai, báo cáo viên cấp tỉnh sẽ có chung cảm nhận đó là một con người thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt có tài “hùng ...
Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống và ...
(21/05/2020) - Chỉ thị số 36-CT⁄TW ngày 16⁄8⁄2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" (gọi tắt là Chỉ thị 36) đã xác định: “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, ...
Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine
(21/03/2019) - Ngày 01⁄3⁄2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 786⁄QĐ-BTY “Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine” nhằm giúp các cán bộ y tế và nhân viên xã hội có các kiến thức và hiểu biết về ...