Quán triệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy cho các đơn vị phía Nam(06/12/2019) - Ngày 5⁄12 tại Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phía Nam, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo chỉ thị 36-CT⁄TW ngày 16⁄8⁄2019 của ...
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09⁄2013⁄NĐ-CP(02/12/2019) - Ngày 29⁄11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với Tổ chức JICA tại Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09⁄2013⁄NĐ-CP. Cục trưởng Cục PCTNXH Nguyễn Xuân lập và bà Masako Iwashina, cố vấn ...
Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV⁄AIDS, năm 2019”(02/12/2019) - Ngày 01⁄12 tại thành phố Bắc Giang, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV⁄AIDS” và “Ngày thế giới phòng, chống AIDS”, năm 2019 với chủ đề "Cùng hành động để kết thúc ...
Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên các câu lạc bộ (nhóm đồng đẳng, tự lực) tham ...(30/11/2019) - Trong 03 ngày, từ 27-29⁄11⁄2019, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên các câu lạc bộ (nhóm đồng đẳng, tự lực) tham gia thực hiện thí điểm các mô hình hỗ trợ người ...
Quán triệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy cho các đơn vị phía Nam
(06/12/2019) - Ngày 5⁄12 tại Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phía Nam, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ...
Hiệu quả mô hình phòng chống ma túy nơi cửa biển
(20/11/2019) - Để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, thời gian qua, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm nguy ...
HIỆN THỰC HÓA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CAI NGHIỆN
(27/11/2019) - Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT⁄TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và trước ...
|