Cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống mua bán người
(10/06/2024) - Ngày 08/6/2024, theo chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Trước đó, chiều ngày 07/6/2024, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Cơ quan soạn thảo trình bày tờ trình về dự án sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người.
Chuyển biến trong công tác cai nghiện sau 2 năm thực hiện Luật Phòng chống ma túy 2021
(03/06/2024) - Thời gian qua, sau 2 năm thực hiện Luật phòng chống ma túy năm 2021 đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Đây là một trong những kết quả tích cực trong công tác cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục để nâng cao hơn ...
Đề xuất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các ...
(04/05/2024) - Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác
Tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy ...
(08/04/2024) - Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy (CTMTQG) thống nhất xác định: Việc xây dựng CTMTQG này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay mà Bộ Chính trị giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện, nhằm tập trung đầu tư giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay liên quan đến ma túy. Nếu không có sự ...
Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi): Bộ LĐTB&XH tham gia đề xuất bổ sung nhiều chính sách ...
(30/03/2024) - Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Sau hơn 10 năm triển khai thi hành, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật này nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống ...
Nghệ An: Hướng đến mục tiêu tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm
(26/03/2024) - Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ LĐTB&XH, để triển khai thực hiện trong năm 2024, ngày 26/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về thực hiện phòng, ...
Kết quả nổi bật sau 2 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy 2021
(20/03/2024) - Sau khi triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống ma túy 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã từng bước ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, một số khó khăn, vướng mắc cũng bộc lộ và cần có biện pháp giải quyết để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy trong thời gian tới.
Tiếp tục các giải pháp đồng bộ hỗ trợ người bán dâm ổn định cuộc sống
(15/03/2024) - Chương trình phòng, chống mại dâm (PCMD) giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình thí điểm có hiệu quả của giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự tham gia của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.
Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) - Sự cần thiết ban hành
(08/03/2024) - Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ IX ngày 29/3/2011, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. Việc ban hành luật chuyên ngành về lĩnh vực này đã đánh dấu bước phát triển trong hoạt động lập pháp nói chung và trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người của Việt Nam nói riêng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức ...
Phòng chống tệ nạn xã hội gắn với bảo đảm an sinh để 'không ai bị bỏ lại phía sau'
(19/02/2024) - Công tác phòng chống tệ nạn xã hội gắn với việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, góp phần cảm hóa những mảnh đời từng lầm lỡ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống tốt đẹp hơn.