Hà Nội: Công bố các quyết định của UBND Thành phố về tổ chức lại các Cơ sở cai nghiện ma túy Ngày đăng: 12/06/2024
Sáng ngày 12/6/2024, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội (Sở) đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của UBND Thành phố về việc tổ chức lại các Cơ sở cai nghiện ma túy (cơ sở) trực thuộc Sở. Tham dự Hội nghị, có đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bà Đàm Thị Minh Thu - Cục trưởng, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; bà Bạch Liên Hương - Thành Ủy viên, Giám đốc Sở LTBXH Hà Nội; các Phó Giám đốc Sở; đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở, Lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, Lãnh đạo các cơ sở, một số cơ quan báo đài Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin về Hội nghị.

Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố Hà Nội;

Ngày 27/4/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (UBND) đã ban hành 07 quyết định về việc về tổ chức lại 07 Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở (Quyết định số: 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244).

Theo quyết định trước đó, một số cơ sở: số 1, 3, 4 chỉ thực hiện chức năng cai nghiện bắt buộc; cơ sở số 5 chỉ thực hiện chức năng cai nghiện tự nguyện. Theo các Quyết định nêu trên, tất cả các cơ sở đều được thống nhất chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cụ thể như sau:

Về chức năng: tổ chức cai nghiện ma túy cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Phòng, chống ma túy; quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện tự nguyện; thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy…

Về nhiệm vụ: tiếp nhận, phân loại đối tượng; tư vấn, xây dựng kế hoạch cai nghiện cho người cai nghiện ma túy; tổ chức điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị, hỗ trợ phục hồi các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; giáo dục, tư vấn, trị liệu, phục hồi chức năng về hành vi, nhân cách và các rối loạn khác; tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề hoặc phối hợp các trung tâm hoặc cơ sở đủ điều kiện tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề theo quy định của pháp luật; quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người cai nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS; hướng nghiệp cho người sau cai nghiện tìm việc làm, tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội khi trở về cộng đồng; tổ chức dạy văn hóa; kết nối, tư vấn tuyên truyền, vận động người sau cai nghiện tham gia chương trình quản lý sau cai nghiện phù hợp để được hỗ trợ về sinh kế và các hỗ trợ xã hội khác; hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người sau cai nghiện về quản lý, giáo dục người sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cai nghiện theo các mục tiêu; đánh giá tình trạng sức khỏe thể chất, tâm thần của người cai nghiện ma túy; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp người cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng; tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy và địa bàn nơi trú đóng của cơ sở cai nghiện ma túy; quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật…; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND thành phố giao.

Về cơ cấu tổ chức: gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (05 phòng): (1) Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe; (2) Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng; (3) Phòng Dạy nghề và Lao động trị liệu; (4) Phòng Tổ chức Hành chính; (5) Phòng Quản lý học viên.

Đối với sơ sở số 2 có thêm Phòng Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Biên chế của cơ sở do Giám đốc Sở LĐTBXH phân bổ hằng năm trên cơ sở Quyết định giao biên chế của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cục trưởng  Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cơ sở.

Sau phần trao quyết định, Hội nghị được nghe những chia sẻ của đại diện các cơ sở và chỉ đạo của lãnh đạo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và lãnh đạo Sở.

Ông Phạm Đình Giang - Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, thay mặt ban lãnh đạo, viên chức và người lao động các cơ sở cai nghiện ma túy phát biểu: công tác cai nghiện ma túy luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở để công tác cai nghiện từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao… Quyết định tổ chức lại cơ sở cai nghiện ma túy tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý điều trị nghiện ma túy, tạo sự yên tâm tư tưởng cho viên chức, người lao động tại các phòng ban phù hợp với trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiếp tục hoàn thành mọi nhệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo, viên chức, người lao động của 7 cơ sở xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, đảm bảo học viên ổn định tư tưởng, tạo niềm niềm tin cho học viên, gia đình… hướng tới xây dựng mô hình cai nghiện ma túy đứng đầu cả nước.

Bà Đàm Thị Minh Thu - Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cục trưởng, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (đại diện Bộ LĐTBXH) ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của Thành phố trong thời gian qua đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội  nói chung và công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng. Thành quả trong công tác này của Thành phố đã góp phần quan trọng vào sự chuyển biến tích cực trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên phạm vi cả nước. Song, việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy tại các địa phương còn một số khó khăn, vướng mắc, như: cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở cai nghiện chưa hoàn thiện theo quy định; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, người lao động tại cơ sở còn nhiều hạn chế, đặc biệt là nhân sự có chuyên môn về y tế; công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa hiệu quả…

Đề khắc phục những tồn tại nêu trên, Cục trưởng Đàm Thị Minh Thu đề nghị Thành phố tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương trong việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; đẩy mạnh các hoạt động thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy” đối với nhóm nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy; khẩn trương tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy, qua đó đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để phù hợp với thực tiễn địa phương; tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có quy hoạch hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy.

Ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở nhận thấy: hệ thống các cơ sở đã có đủ điều kiện để tiếp tục nâng cao đổi mới và xác định đây thời điểm “vàng” để phát triển hệ thống các cơ sở cai nghiện nhằm đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra của xã hội. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ: (1) Đối với Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cần tiếp tục bám sát những quy định, chính sách của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH), đặc biệt trong công tác dạy nghề, hướng nghiệp; cung cấp các dịch vụ việc làm cho người sau cai nghiệp; tăng cường công tác chuyển đổi sổ, thực hiện số hóa trong việc quản lý người cai nghiện trên địa bàn (2) Đối với các cơ sở cai nghiện ma túy: Tổ chức quát triệt sâu rộng đối với viên chức, người lao động, học viên về các quy định chính sách pháp luật; quan tâm duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học viên, thu hút học viên cai nghiện vào tự nguyện; thường  xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo cho đội ngũ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư vấn và điều trị nghiện ma túy.

Việc sắp xếp tổ chức lại cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác quản lý điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố để phù hợp với tình hình mới./.

 Nhật NL