Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Ngày đăng: 02/07/2024
Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Giang (BCĐ tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-BCĐ triển khai hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7 trên địa bàn tỉnh năm 2024, trọng tâm “đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

Theo đó, Kế hoạch tuyên truyền này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, ngành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi; làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, người nghi là nạn nhân.

Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh): Tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống mua bán người năm 2024. Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai, thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống mua bán người; xác định phòng, chống mua bán người là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm2024.

Thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch đấu tranh với tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người nói riêng và các loại tội phạm khác nói chung. Tổ chức nắm chắc số người địa phương thường xuyên xuất cảnh trái phép; số phụ nữ là người địa phương lấy chồng nước ngoài để quản lý, răn đe các hoạt động đưa dẫn, dụ dỗ hoặc mua bán phụ nữ lấy chồng nước ngoài hoặc xuất cảnh trái phép…

Sở Thông tin & Truyền thông: Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng tuyên truyền của các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác truyền thông phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin - truyền thông xây dựng các tư liệu, tài liệu, video clip truyền tải thông điệp phòng, chống mua bán người trên các trang thông tin, mạng xã hội và tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” & “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”. 

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch: Tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch... nhằm chủ động phát hiện việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong các hoạt động du lịch, thể thao, văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật.

Sở Giáo dục & Đào tạo: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người lồng ghép trong các hoạt động học tập ngoại khóa, phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học, lứa tuổi, vùng miền. 

Sở Ngoại vụ: Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định và hỗ trợ đưa về nước các nạn nhân bị mua bán thực hiện bảo hộ công dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng. Xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông; mô hình hỗ trợ có hiệu quả đối với nạn nhân về mua bán người; cung cấp thông tin và kết nối nạn nhân với các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện để nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình hỗ trợ vay vốn của Hội phụ nữ các cấp. Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cấp huyện chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với chủ đề “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra lĩnh vực, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tội phạm mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, chú trọng nạn nhân là trẻ em. Triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm2024)./.

                                                                                 Minh Thu