Lâm Đồng đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm Ngày đăng: 09/07/2020
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với trên 11.600 nhân viên phục vụ; 376 cơ sở karaoke và cơ sở masage, spa với khoảng 1.200 nhân viên phục vụ. Trong thời gian qua, công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh được tăng cường trên tất cả các mặt, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến cơ sở, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa.

Giai đoạn 2016-2020, các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tổ chức 3.866 buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở xã, phường, thị trấn với trên 1 triệu lượt người tham gia; treo, phát 233.302 pano, áp phích, phướn và tờ rơi, tập san, sổ tay thực hiện về công tác phòng, chống mại dâm. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức 64 hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho 8.938 lượt người là công chức phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh, huyện, xã, cộng tác viên, Đội công tác xã hội tình nguyện, hội viên, đoàn viên chủ chốt của các đoàn thể chính trị- xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố, phát 60.000 tờ gấp về phòng, chống mại dâm; 2.140 cuốn sổ tay, cẩm nang, bản tin tài liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội, lắp đặt, sửa chữa 05 cụm pano về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mại dâm cho trên 4.000 lượt người là thành viên Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, báo cáo viên pháp luật, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện, xã. Trả lời 21 cuộc phỏng vấn pháp luật về phòng, chống tội phạm, tư vấn trực tiếp và qua điện thoại cho hơn 800 trường hợp về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mại dâm.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, các cơ sở truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, đài truyền thanh cấp xã đã thực hiện hơn 3.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, mại dâm, phản ánh về thực trạng và các giải pháp, kết quả thực hiện việc ngăn chặn, phòng, chống mại dâm.

Các cộng tác viên, tình nguyện viên, nhóm đồng đẳng phụ nữ bán dâm và người nhiễm HIV đã trực tiếp phát hàng ngàn tờ rơi về công tác phòng, chống mại dâm, dự phòng và cai nghiện ma túy, phòng ngừa mại dâm và mua bán người, can thiệp giảm tác hại. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể chính trị xã hội, các trường học, khu dân cư tổ chức các buổi nói chuyện cho hàng ngàn lượt người về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó, tập trung vào các đối tượng đích, đối tượng có hành vi nguy cơ cao để tuyên truyền phòng ngừa, hỗ trợ và giúp đỡ đối tượng.

Bên cạnh đó, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục duy trì 04 nhóm đồng đẳng phụ nữ bán dâm với 21 đồng đẳng viên trên địa bàn tỉnh, tổ chức sinh hoạt nhóm định kỳ 01 tháng/lần; tăng cường cấp phát tờ rơi, sách mỏng về hướng dẫn sử dụng bao cao su, tình dục an toàn, phát triển đồng đẳng viên tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ người bán dâm.  

Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tổ chức kiểm tra 219 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Chuyển hồ sơ đề nghị cơ sở có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 41 cơ sở, số tiền: 245,75 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 14 cơ sở, nhắc nhở, yêu cầu tất cả các cơ sở được kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, khắc phục các điều kiện kinh doanh, cam kết không để xảy ra tệ nạn mại dâm, chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra 1.372 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch, xử lý cảnh cáo, nhắc nhở 811 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 130 cơ sở.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, trong đó, tập trung tuyên truyền tại các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn. Đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý đối tượng và địa bàn, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện các băng nhóm, đường dây tổ chức, tụ điểm hoạt động mại dâm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, triệt xóa những tụ điểm hoạt động mại dâm và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hoàng Hà