Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1959/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 22/12/2023
số 1636 Xây dựng dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội 28/04/2017
Số 1640/QĐ- TTg Về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 18/08/2016
2989/LĐTBXH-PCTNXH Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 11/08/2016
2956/LĐTBXH-PCTNXH Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01⁄2005 10/08/2016
Số 255/PCTNXH- TT Hướng dẫn tuyên truyền nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế PCMT 26⁄6 25/05/2016
376/QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 10/03/2016
361/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 07/03/2016
215/PCTNXH-TT Hướng dẫn hoạt động và công tác tuyên truyền nhân tháng hành động Phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26⁄6 13/05/2015
38/BC-BLĐTBXH Báo cáo tình hình quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị quyết số 77⁄2014⁄QH của Quốc Hội 04/05/2015