DANH SÁCH CÁC PHÒNG BTXH
TT Tên tỉnh/ TP Địa chỉ Số điện thoại Fax Email
1 Bình Định 215 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định (056) 3828967
2 Phú Yên 2 Tố Hữu, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên (057) 3827608
3 Kon Tum 292 Bà Triệu, Kon Tum (060) 3862886 (060) 3862886 lephucanhkt@gmail.com
4 Gia Lai 10 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai (059) 3823212 (059) 3828316 hoangldtbxh@gmail.com