DANH SÁCH CÁC PHÒNG BTXH-PCTNXH
TT Tên tỉnh/ TP Địa chỉ Số điện thoại Fax Email
1 Hà Nam 163 Trường Chinh, Phủ Lý (0351) 3851813 pctnxhhanam@gmail.com
2 Tuyên Quang 14 Lý Thánh Tông, Minh Xuân, Tuyên Quang (027) 7810170 (027) 3822372
3 Bến Tre 73, Đường 30/4, P3, Bến Tre (0753) 3813158 (0753) 3826225 vocongnhan@gmail.com