Các sở, ngành Bạc Liêu cùng phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Ngày đăng: 09/11/2022
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp của Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (gọi chung là các cơ quan có liên quan) trong thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Lấy nạn nhân làm Trung tâm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác - Kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; hàng năm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo cơ quan chức năng theo quy định.

Các cơ quan có liên quan chủ động rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức; tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật, công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Song song đó, các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin về công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Các hoạt động truyền thông trực tiếp, trực tuyến, truyền thông tại cộng đồng, hướng đến nhóm nguy cơ cao như phụ nữ, trẻ em gái ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và thực hiện đánh giá kết quả để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

“Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khi thực hiện việc tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, thông báo cho Sở Lao động- Thương binh và xã hội để thực hiện việc phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Trong trường hợp nhiều nạn nhân được phía nước ngoài trao trả cùng một lúc, tổ chức đoàn liên ngành thực hiện việc tiếp nhận nạn nhân…

Tổ chức đoàn liên ngành để thực hiện việc tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Các hình thức phối hợp khác do các cơ quan có liên quan thống nhất thực hiện”, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm hiện tại, Bạc Liêu có 19 công dân bị lừa gạt và nghi ngờ bán sang Campuchia. Trong đó, số người được giải cứu và tự trở về gồm 12 người, đa số có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định./.

Nguyễn Nhuần