Kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trong Cơ sở cai nghiện ma túy Ngày đăng: 18/08/2022
Ngày 18/8/2022, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 3173/LĐTBXH-PCTNXH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trong Cơ sở cai nghiện ma túy.

Theo đó, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương, công tác cai nghiện ma túy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm an ninh trật, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, qua phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo của các cơ quan liên quan, thời gian qua đã xảy ra vụ việc nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy tàng trữ trái phép ma túy tại Cơ sở. Hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này là rất nghiêm trọng, tác động tiêu cực và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trước tình hình trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp sau: 

- Đánh giá, rà soát và sắp xếp lại đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công tác của từng người; tăng cường giám sát nội bộ, tăng cường quản lý viên chức và người lao động tại từng bộ phận và toàn đơn vị; rà soát lại quy trình an ninh, bảo vệ, quy chế quản lý học viên, quy chế quản lý thuốc, vật tư của Cơ sở cai nghiện ma túy. 

- Tăng cường phối hợp giữa Cơ sở cai nghiện ma túy với cơ quan công an, y tế và các cơ quan, ban ngành tại địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

TM