Phú Thọ: Đội tình nguyện giúp đỡ người yếu thế hòa nhập cộng đồng Ngày đăng: 27/07/2018
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 20 Đội Công tác xã hội tình nguyện với 102 tình nguyện viên của 20 xã, phường, thị trấn. Về cơ cấu tổ chức của Đội, mỗi Đội có 5 thành viên: 01 đội trưởng, 01 đội phó, 03 tình nguyện viên, riêng thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) có 7 thành viên. Các tình nguyện viên hầu hết là những người dân nhiệt huyết, có kinh nghiệm và uy tín tại cộng đồng, nhiệt tình và tự nguyện tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại địa bàn, được các đoàn thể cấp xã giới thiệu, có (13⁄20) Đội trưởng là cán bộ đoàn thể, trưởng khu dân cư.

Đội Công tác xã hội tình nguyện đã tổ chức 316 cuộc tư vấn trong đó, tư vấn cá nhân cho 310 người; tổ chức sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ đồng đẳng 29 cuộc cho gần 600 người tham gia. Các Đội đã tích cực giúp chính quyền xây dựng được 08 nhóm, câu lạc bộ với 136 người sau cai nghiện ma tuý, người bán dâm hoàn lương, người bị nhiễm HIV tại cộng đồng tham gia sinh hoạt, giúp họ quên đi mặc cảm, động viên giúp đỡ nhau, có động lực vươn lên trong cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng, không tái phạm. Kết quả, đã rà soát đưa vào danh sách quản lý 518 người nghiện ma tuý, 25 người bán dâm; tư vấn, giúp đỡ 45 người có HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp, tư vấn, giúp đỡ được 26 người đã cai nghiện thành công từ 02 năm trở lên.

Một số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tư vấn, giáo dục tại cộng đồng như: thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê) với mô hình câu lạc bộ “Nối chung vòng tay”, “Hoa sim tím” và điểm “Tư vấn hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho nhóm người yếu thế” với 24 người tham gia sinh hoạt thường xuyên; phường Vân Phú (thành phố Việt Trì) với câu lạc bộ “Cành cọ xanh” có 15 người bán dâm, nhiễm HIV tham gia sinh hoạt; thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao) với mô hình điểm “Tư vấn hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện”; phường Hùng Vương (thị xã Phú Thọ), Tiên Cát (thành phố Việt Trì) làm tốt công tác tiếp cận, tư vấn, vận động người nghiện đi cai nghiện và giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định ... 

Một số Đội đã tích cực giúp đỡ những người yếu thế được học nghề, tìm được việc làm phù hợp. Nhiều người sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV/AIDS của các xã phường, thị trấn đã xoá bỏ mặc cảm, kỳ thị, chủ động tìm đến với các tình nguyện viên của Đội để được tư vấn, giới thiệu học nghề, vay vốn, giải quyết việc làm. Tiêu biểu cho công tác này là hoạt động của Đội tình nguyện thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê; thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao; thị trấn Thanh Sơn - huyện Thanh Sơn; phường Nông Trang, Tiên Cát, thành phố Việt Trì; phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ./.

HH