Cục trưởng Trần Ngọc Túy thăm và làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long Ngày đăng: 20/05/2022
Ngày 18/05/2022, ông Trần Ngọc Túy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có ông Trần Văn Khái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Long

 

 

 

 

 

Báo cáo tình hình hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy, ông Trần Ngọc Chi, Giám đốc cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài, với quyết tâm cao, tập thể cán bộ, viên chức luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững an ninh trật tự, an toàn cơ quan và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Cơ sở có diện tích 71.177 m2, quy mô tiếp nhận, quản lý 200 học viên (năm 2025, mở rộng quy mô tiếp nhận lên đến 500 học viên). Tổng số  cán bộ, nhân viên và người lao động là 45 người, được bố trí ở 3 phòng chuyên môn: Tổ chức – Hành chính – Kế toán; Quản lý học viên; Tư vấn – Điều trị nghiện. Cơ sở đang quản lý và điều trị cho 145 học viên (trong đó, 16 học viên cai nghiện tự nguyện). Từ đầu năm đến nay, Cơ sở đã liên kết tổ chức 3 lớp đào tạo nghề cho 40 học viên, gồm: xây dựng dân dụng, hớt tóc nam và điêu khắc gỗ.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất của đơn vị còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định mới, như: chưa có khu dành riêng cho người nghiện từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi; khu chăm sóc cho người nghiện mắc bệnh hiểm nghèo; khu điều trị, cai nghiện tự nguyện... Năm 2022, Cơ sở đề ra 05 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó: tiếp nhận, quản lý 290 lượt học viên; ổn định tình hình an ninh trật tự trong nội trại; thực hiện cắt cơn giải độc, tư vấn và điều trị bệnh cho 100% học viên đang cai nghiện tập trung; phối hợp tổ chức đào tạo 04 lớp nghề cho học viên; duy trì và mở rộng mô hình liên kết tạo việc làm cho lao động nông thôn gắn với công tác quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng cao chất lượng dạy nghề, truyền nghề tạo sản phẩm có giá trị gắn với “thương hiệu” đơn vị”...

Cục trưởng Trần Ngọc Túy thăm học viên học nghề điêu khắc gỗ

Về kiến nghị, đề xuất,  ông Trần Ngọc Chi đề nghị Cục Phòng chống tệ nạn xã hội tham mưu cho Bộ, ngành sớm ban hành đồng bộ các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống ma túy như: Quy định về việc quản lý kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và ưu tiên nguồn nguồn vốn trung hạn để hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục PCTNXH Trần Ngọc Túy ghi nhận và đánh giá cao kết quả và các hoạt động của CSCNMT Vĩnh Long, đồng thời, đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và gắn bó với nghề.

Về phương hướng trong thời gian tới, Cục trưởng đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác trợ giúp xã hội đối với người cai nghiện; đa dạng hóa các hình thức thu hút người nghiện ma túy tự nguyện; chủ động liên kết đào tạo nghề và giải quyết việc làm có thu nhập để nâng cao đời sống của học viên; tranh thủ các nguồn lực để nâng cao chất lượng cung cấp các gói dịch vụ trong quy trình cai nghiện; phối hợp với cơ quan Công an và Tòa án địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Cơ sở và xét miễm giảm thời gian chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp học viên vui, khỏe, an tâm cai nghiện; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, sớm chuẩn hóa trình độ chuyên môn;... phấn đấu là đơn vị đạt tiêu chí Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn kiểu mẫu trong cả nước./.

Như Ngọc