Đà Nẵng: nhân rộng mô hình hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình Ngày đăng: 03/02/2023
Năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định triển khai thí điểm mô hình "Hỗ trợ tư vấn và kết nối dịch vụ điều trị nghiện ma túy giai đoạn 2019 - 2021" tại phường Hải Châu II, quận Hải Châu và phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê.

Đây là hình thức đối tượng tham gia vừa được hỗ trợ, kết nối, tư vấn các dịch vụ để thực hiện biện pháp cai nghiện vừa có thể chung sống cùng gia đình, nhận được sự động viên, khích lệ từ người thân, là động lực và quyết tâm cai nghiện thành công, góp phần giảm tải cho các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung và tăng cường công tác hỗ trợ các dịch vụ cai nghiện tại cộng đồng. Năm 2020, thành phố tiếp tục mở rộng địa bàn thí điểm thêm 4 phường: Thuận Phước và Bình Thuận (quận Hải Châu), Thanh Khê Đông và Tam Thuận (quận Thanh Khê).

Qua 3 năm triển khai thí điểm mô hình tại 6 phường đến nay đã có 283 đối tượng tham gia. Phần lớn các đối tượng tham gia đều được tư vấn về tác hại của ma túy, các hình thức, biện pháp cai nghiện, các chính sách hỗ trợ sinh kế, học nghề đối với người sử dụng và nghiện ma túy… và các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị nghiện, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý với 1.210 lượt và được chuyển gửi đến Trung tâm Y tế, Cơ sở Methadone; Bệnh viện Tâm thần, Cơ sở xã hội Bầu Bàng; hỗ trợ sinh kế 31 đối tượng, học nghề 10 người.

HH (Theo daibieunhandan.vn)