Kiên Giang: Tập huấn Đội công tác xã hội tình nguyện Ngày đăng: 25/08/2017
Ngày 21 tháng 8 vừa qua, tại xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng và kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho 90 Tình nguyện viên của các xã, thị trấn thuộc huyện U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận.

Nội dung tập huấn: chức năng, nhiệm vụ Tình nguyện viên; công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy trong tình hình hiện nay; một số kỹ năng hỗ trợ người bán dâm, nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, học viên được phổ biến các văn bản về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 98/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và một số văn bản khác có liên quan.

Theo Kế hoạch của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức tập huấn 05 lớp tại các huyện An Biên; Châu Thành, Gò Quao, Giang Thành, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên./.

Lâm Văn Ảnh