Ninh Thuận: Ưu tiên đầu tư kinh phí triển khai hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm Ngày đăng: 21/11/2023
Ngày 21/11/2023, Đoàn công tác của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội do ông Lê Đức Quang - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống mại dâm, giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2023.

 

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía Sở LĐTBXH có ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc phụ trách, ông Bạch Văn Nguyên – Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Người có công và Xã hội (Phòng NCC&XH).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Đức Quang cho biết, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003 có nhiều nội dung không còn phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chính sách, pháp luật phòng, chống mại dâm trong giai đoạn 20 năm (từ năm 2003 đến năm 2023) là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc của các ngành, các cấp và địa phương. Đoàn công tác mong muốn lắng nghe thực trạng công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương, cũng như những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng, chống mại dâm, tăng cường hiệu quả quản lý trong tình hình mới.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Phê, Phó Trưởng phòng Phòng NCC&XH cho biết, trong giai đoạn năm 2003 - 2023, Sở LĐTBXH đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 46 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phát hiện, tố giác, tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

100% xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS…, gắn với nội dung “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý, mại dâm”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm.

Đội kiểm tra liên ngành 178 thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nan mại dâm với bình quân 91 cơ sở/năm, kịp thời phát hiện, xử lý cơ sở, đối tượng vi phạm.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện 70 vụ/329 đối tượng, trong đó, khởi tố 41 vụ/57 bị can về tội chứa và môi giới mại dâm; xử lý 29 vụ/272 đối tượng bị xử phạt hành chính về hành vi mua, bán dâm và các hành vi khác có liên quan đến hoạt động mại dâm.

Bên cạnh đó, Công an toàn tỉnh phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, tổ chức 1.495 lượt kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, kết quả phát hiện 29 cơ sở vi phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, xử phạt vi phạm hành chính 22 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ với số tiền 178.800.000 đồng; đồng thời nhắc nhở 198 cơ sở kinh doanh về công tác phòng cháy, chữa cháy, không vào sổ khách lưu trú,…

Tuy nhiên, việc triển khai công tác phòng, chống mại dâm còn những hạn chế nhất định: kinh phí bố trí cho công tác này còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra; hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội chưa thật sự hiệu quả; công tác tiếp cận, quản lý, hỗ trợ người bán dâm gặp nhiều khó khăn do chưa có tiêu chí cụ thể nhận diện người bán dâm; nguồn nhân lực làm công tác phòng, chống mại dâm phần lớn kiêm nhiệm, bán chuyên trách và không cố định.

Trao đổi với Đoàn Công tác, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở cho rằng việc xây dựng Luật Phòng, chống mại dâm là vô cùng cần thiết, nhằm tạo cơ chế quản lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay; trong đó, coi vấn đề mại dâm là tồn tại xã hội khách quan, tập trung hoạt động phòng ngừa, tăng cường can thiệp giảm hại, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Đồng thời, hoàn thiện chính sách đảm bảo nguồn lực con người, bố trí kinh phí thoả đáng với nội dung, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Đức Quang đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; ghi nhận nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phòng, chống mại dâm. Đồng thời, đề nghị Sở LĐTBXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đoàn thể các cấp, tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Hoàn