Lào Cai: Tập huấn Đội công tác xã hội tình nguyện Ngày đăng: 08/06/2016
Từ ngày 15 đến ngày 25⁄5⁄2016, tại thành phố Lào Cai, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Lào Cai đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện. Tham gia lớp tập huấn có 151 học viên là thành viên của 25 Đội công tác xã hội tình nguyện và cán bộ Lao động- Thương binh xã hội, cán bộ phòng Lao động- thương binh xã hội các huyện, thị, thành phố.

Học viên được trang bị: Quan điểm mới về nghiện ma túy và người nghiện ma túy; xu hướng sử dụng ma túy hiện nay, ở Việt Nam và tỉnh Lào Cai; tác hại, hậu quả việc sử dụng ma túy; một số kiến thức cơ bản trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai; các hoạt động can thiệp giảm hại, mô hình điều trị bằng thuốc Methadone; kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về tệ nạn mại dâm ở một số nước trên thế giới; tình hình tệ nạn mại dâm ở Việt Nam và tỉnh Lào Cai; một số nội dung cơ bản trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; các mô hình giảm giảm hại, mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Tình hình dịch HIV/AIDS tại tỉnh Lào Cai, các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, cách phòng tránh và quan hệ giữa tệ nạn ma túy, mại dâm với HIV/AIDS. Tình hình tệ nạn mua bán người trên địa bàn tỉnh; những kiến thức cơ bản về phòng, chống mua bán người; công tác phối hợp liên ngành để tiếp nhận hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Chức năng, nhiệm vụ của Đội công tác xã hội tình nguyện. Một số kỹ năng cơ bản: kỹ năng tiếp cận, kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng tư vấn, kỹ năng huy động nguồn lực, kỹ năng phối hợp giải quyết vấn đề, kỹ năng truyền thông, kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Ngoài việc trao đổi về lý thuyết, học viên còn được thảo luận, thực hành đóng vai các tình huống. Với những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại lớp tập huấn, giúp cho học viên nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống, tệ nạn xã hội tại địa phương./.

HH