Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011- 2015 Ngày đăng: 24/10/2015
Ngày 23⁄10⁄2015, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011- 2015. Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền dự và chỉ đạo hội nghị, tham dự hội nghị còn có ông Đặng Thuần Phong- Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Xuân Lập- Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, đại diện các Bộ, ngành liên quan, một số tổ chức quốc tế, lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Chi cục, Phòng phòng chống TNXH của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo tổng quan thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đã khẳng định với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội, của người dân, sự hỗ trợ của các Tổ chức Quốc tế, công tác phòng, chống mại dâm đã đạt được những kết quả nhất định đảm bảo ổn định trật tự xã hội góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Chính phủ, Ủy ban Quốc gia đã có những chỉ đạo mạnh mẽ trong công tác phòng, chống mại dâm, đặc biệt là trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền các cấp, chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng mại dâm gây bức xúc trong nhân dân; các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống mại dâm; quan điểm, quy định pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến công tác phòng chống mại dâm được thường xuyên hoàn thiện phù hợp với thực tiễn. Công tác phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm đã được thực hiện đồng bộ, thống nhất trong các hoạt động, nội dung hợp tác quốc tế trong phòng chống mại dâm ngày càng mở rộng và có hiệu quả. Bộ máy tổ chức và cán bộ trong hệ thống cơ quan chuyên trách thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, lực lượng công an và các cơ quan phối hợp, tổ chức liên ngành ngày càng được kiện toàn và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xuống tận cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là ở 20 tỉnh, thành phố (thuộc các tỉnh chỉ đạo điểm trong chương trình); tập trung chỉ đạo các hoạt động phòng chống mại dâm trên địa bàn, trong đó, chú trọng đến hoạt động thí điểm mô hình về phòng chống mại dâm kết hợp với phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ người bán dâm tiếp cận với các dịch vụ xã hội, tái hòa nhập cộng đồng; rà soát, nắm tình hình về tệ nạn mại dâm trên toàn địa bàn để có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa.

Các cơ quan thông tin, truyền thông từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức phát sóng, đăng tải hàng ngàn tin bài, phóng sự, chuyên trang, phim, kịch về tình hình tệ nạn mại dâm, đặc biệt là sự tham gia chủ động, tích cực của 3 cơ quan thông tấn báo chí lớn có uy tín cao là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã giới thiệu nhiều mô hình và điển hình phòng chống mại dâm để góp phần định hướng dư luận xã hội.

Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều cách tuyên truyền đa dạng, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực; các tỉnh, thành phố đã tổ chức hơn 886.726 cuộc truyền thông tuyên truyền, giáo dục về phòng chống mại dâm với hàng triệu lượt người tham gia; phân phát 2.226.538 tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu); cả nước hiện nay thành lập trên 17.000 Câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đội kiểm tra liên ngành 178/CP của các tỉnh, thành phố đã kiểm tra 122.079 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ (giảm 60.577 lượt cơ sở so với giai đoạn 2006- 2010); phát hiện 42.111 lượt cơ sở vi phạm; xử lý cảnh cáo 6.321  lượt cơ sở, phạt tiền 28.558 lượt cơ sở với tổng số tiền xử phạt 167 tỷ 438 triệu đồng; đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh 1.412 cơ sở và 5.820 cơ sở bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm; tịch thu số tiền vi phạm; tịch thu số tiền góp vốn để sử dụng mục đích mua bán dâm…).

 Bộ Công an, cơ quan công an các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác truy quét ổ nhóm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm có quy mô lớn, phức tạp, trá hình ở các khách sạn, nhà hàng, quán bar, vũ trường, ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở các thành phố lớn đã truy quét, triệt phá 5.791 vụ, ổ nhóm hoạt động mại dâm với 23.231 người vi phạm, gồm 9.643 người bán dâm; 8.206 người mua dâm; 5.158 đối tượng chủ chứa, môi giới và 224 người bán dâm dưới 18 tuổi (tăng 1.572 vụ với 5.837 người vi phạm so với giai đoạn 2006-2010).

Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý: 3.963 vụ/4.579 bị can, liên quan đến mại dâm như tội “Chứa mại dâm”: 2.231 vụ/ 2.280 bị can; tội “Môi giới mại dâm”: 1.679 vụ/2.227 bị can; tội “Mua dâm người chưa thành niên”: 53 vụ/72 bị can. Trong đó: số vụ đã truy tố: 3.752 vụ/4.792 bị can; số vụ đã xét xử sơ thẩm: 3.680 vụ/4.846 bị can.

Toà án nhân dân cấp sơ thẩm đã thụ lý 3.800 vụ với 5.004 bị cáo phạm các tội về mại dâm để xét xử theo thủ tục sơ thẩm (tăng 34 vụ, 325 bị cáo so với giai đoạn trước); đã xét xử 3.619 vụ với 4.692 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,2% (vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra). Trong đó, có 2.662 bị cáo bị xét xử về tội “chứa mại dâm”, 1.971 bị cáo bị xét xử về tội “môi giới mại dâm” và 59 bị cáo bị xét xử về tội “mua dâm người chưa thành niên”; 79 trường hợp phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Công tác hỗ trợ giảm hại cho người bán dâm đã có những bước tiến rõ rệt, giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, giảm nguy cơ tái phạm. Theo báo cáo của các địa phương có 356.169 lượt người bán dâm được hỗ trợ, trong đó có 335.261 lượt người được hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm HIV; 4.643 lượt người được tư vấn, trợ giúp pháp lý; 5.734 lượt người được hỗ trợ giáo dục, dạy nghề; 10.531 lượt người được tạo việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 7 tỷ 630 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số hạn chế, khó khăn như:  Hiệu quả phòng ngừa mại dâm chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; các biện pháp, giải pháp mới còn mang tính tình thế, giải quyết vấn đề phát sinh, chưa hình thành chính sách mang tính dài hạn. Một số địa phương, chính quyền chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, liên tục đối với công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm; triển khai chưa đồng bộ; công tác phối hợp liên ngành còn yếu, chưa phân công, phân nhiệm, giao mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể xuống các cấp, các ngành. Các biện pháp, giải pháp mới chưa thực sự hiệu quả; hoạt động của các mô hình thí điểm giảm hại và hỗ trợ người hoạt động mại dâm hoàn lương còn giản đơn; chưa hình thành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt, dễ tiếp cận với người bán dâm. Một số quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống mại dâm trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chương trình hành động và những ý kiến đóng góp của đại diện các địa phương, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mại dâm trọng thời gian tới.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống mại dâm trong thời gian tới Bộ trưởng đề nghị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, phục vụ cho công tác phòng, chống mại dâm; nghiên cứu xây dựng Luật phòng, chống mại dâm. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm ở các cấp, các ngành và toàn thể xã hội, tuyên truyền về những mô hình làm tốt công tác phòng, chống mại dâm. Đồng thời, công tác phòng, chống mại dâm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành; phân công rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là của chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm. Trên cơ sở tổng kết Chương trình giai đoạn 2011- 2015, đề xuất xây dựng Chương trình giai đoạn 2016- 2020. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho tập thể và cá nhân

Tại Hội nghị, 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 đã được Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen./.