Tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện Ngày đăng: 01/07/2015
Thực hiện Chỉ thị số 32⁄CT-TTg ngày 31⁄10⁄2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Quyết định số 1008⁄QĐ-TTg ngày 20⁄6⁄2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Ngày 25/6/2015, tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban đề nghị đẩy nhanh việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện, phấn đấu đến hết năm 2015, 100% các cơ sở cai nghiện đều tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2495/LĐTBXH-PCTNXH.

Chi tiết Công văn: Download tại đây