Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm Ngày đăng: 08/04/2015
Ngày 30⁄3⁄2015, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Qua báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, năm 2014 công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Người nghiện ma túy tổng hợp vẫn có xu hướng tăng; công tác cai nghiện đạt hiệu quả chưa cao, chương trình mở rộng điều trị Methadone cho người nghiện ma túy chưa đạt tiến độ, chỉ tiêu. Kinh phí cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm bị cắt giảm nhiều. Các Bộ, ngành phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đổi mới phương thức lãnh đạo: lấy phòng là chính, hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông giữa Ủy ban quốc gia với VOV, VTV, TTXVN.

Các tỉnh, thành phố phê duyệt, triển khai Đề án bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020; Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển cho các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; huy động các nguồn vốn ODA cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực phòng, chống AIDS ma túy, mại dâm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác quản lý các dịch vụ kinh doanh dễ bị lợi dụng để sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm như vũ trường, nhà nghỉ, nơi vui chơi giải trí.

Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu điều trị cho 80.000 người nghiện ma túy bằng thuốc Methadone. Tăng cường điều trị thuốc kháng virus (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa; rà soát, phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng thay thế. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, vùng biên, đặc biệt khu vực cửa khẩu, cảng biển, các điểm nóng về ma túy...kịp thời phát hiện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; định kỳ rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy trên toàn quốc. Phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai điều trị Methadone thí điểm đối với phạm nhân tại trại giam.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an ban hành ngay hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai điều trị Methadone thí điểm đối với phạm nhân tại trại giam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng Luật Dự phòng và điều trị nghiện; Luật phòng chống mại dâm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đổi mới công tác cai nghiện ma túy; chuyển đổi, đa dạng hóa về hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở cai nghiện ma túy./.