Triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người -30⁄7” năm 2018 Ngày đăng: 16/05/2018
Ngày 10⁄5⁄2018, Ban chỉ đạo 138⁄CP ban hành kế hoạch số 99⁄KH-BCĐ triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30⁄7” năm 2018. Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong xã hội về phòng, chống mua bán người; giảm các nguy cơ, giảm tội phạm mua bán người và thực hiện có hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người, thực hiện sâu rộng, hiệu quả, thiết thực tránh phô trương, hình thức.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch là nghiên cứu xây dựng, sớm đề xuất ban hành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự (năm 2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự (2015), trong đó, có phần liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân; tổ chức các hoạt động đánh giá tác động thực hiện Luật phòng, chống mua bán người, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật phù hợp với Bộ luật hình sự và thực tiễn.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn (2016-2018), gắn với sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo 138/CP 06 tháng đầu năm 2018 và chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; kịp thời cập nhật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm và chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan toả trong toàn xã hội. Trọng tâm là: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người” (tại tỉnh Sơn La, vào cuối tháng 7/2018); hoàn thiện và triển khai đến cấp Hội phụ nữ cơ sở Bộ tài liệu truyền thông chung; tiếp tục tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề… trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác liên quan; tổ chức đánh giá mô hình phòng ngừa mua bán người hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo thành ủy, tỉnh ủy đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng tuyên truyền hàng tháng tại hội nghị giao ban báo chí; phối hợp cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác truyền thông đến từng địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người nhằm tạo ra sự lan tỏa trong xã hội và người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người để chủ động phòng, ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm này; các đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, internet, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng dịch vụ internet, viễn thông và mạng xã hội về việc tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng để không bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin thực hiện hành vi mua bán người.

Bên cạnh đó, lực lượng công an, chủ công là cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý tin, báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và Toà án nhân dân các cấp tổ chức điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người, bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn quốc.

Tổ chức triển khai Bộ tài liệu hướng dẫn thực hành chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân; nghiên cứu đánh giá mô hình hỗ trợ nạn nhân hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng. Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân.

Nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề, chuyên sâu, tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm để bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người như: xuất cảnh qua biên giới trái phép; thông qua hoạt động cho nhận con nuôi, cho hiến tạng; xuất khẩu lao động có yếu tố nước ngoài./.

HM