Tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi Luật phòng, chống HIV⁄AIDS, Luật phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm bảo đảm triển khai thực hiện ngày càng tốt hơn Ngày đăng: 25/12/2017
Ngày 20⁄12⁄2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 589⁄TB- VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục PCTNXH xin trích đăng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Tiêu đề do BBT Trang thông tin điện tử Cục PCTNXH.

Ngày 08/12 /2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban Quốc gia. Dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có các thành viên Ủy ban Quốc gia; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao; đại diện các Bộ, ngành Trung ương. Tại đầu cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Quốc gia, phát biểu tham luận của các cơ quan, địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết luận như sau:

Trong năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát với tình hình thực tế của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia, sự vào cuộc tích cực và đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh - trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2017 là năm thứ 9 liên tiếp giảm cả 3 tiêu chí: số người nhiễm HIV mới, số chuyển sang AIDS và số tử vong do AIDS hàng năm. Số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện, bắt giữ tăng, nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá, giảm các điểm, tụ điểm phức tạp; công tác cai nghiện ma túy tiếp tục có chuyển biến tốt, đạt được sự đồng thuận xã hội và bảo đảm ổn định trong các cơ sở cai nghiện, khắc phục được những khó khăn trong công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nhiều nơi làm tốt công tác phòng, chống mại dâm, hoạt động mại dâm đã bớt công khai, thách thức dư luận. Một số địa phương đã chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Lây nhiễm HIV qua đường tình dục tiếp tục gia tăng và chiếm tỷ lệ cao. Tình hình vận chuyển, buôn bán ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp tiếp tục diễn biến phức tạp; người nghiện ma túy tăng, số người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm đến 46% số người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát (theo số liệu thống kê ở 21 tỉnh, thành phố). Chương trình điều trị Methadone chững lại, số bệnh nhân tham gia điều trị Methadone trên toàn quốc mới đạt 62,5% chỉ tiêu Chính phủ đề ra, tỷ lệ bỏ điều trị cao. Đổi mới công tác cai nghiện còn chậm, việc chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện còn chưa thực chất, chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, công tác truyền thông chưa thực sự hiệu quả. Hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Nguồn tài trợ quốc tế giảm mạnh, kinh phí trong nước không đáp ứng yêu cầu, ngân sách năm 2017 chậm phân bổ, một số địa phương chưa sử dụng đúng mục đích ngân sách trung ương cấp cho công tác này. Một số cấp ủy, chính quyền chưa chủ động, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo và chi tiêu của Chính phủ giao.

Để tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi dịch HIV/AIDS, tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, các Bộ, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục phát huy kết quả năm 2017, khắc phục hạn chế, tồn tại, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với các Bộ, ngành ở Trung ương:

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản pháp luật có liên quan. Tiến hành tổng kết, đánh giá và sớm đề xuất sửa đổi Luật phòng, chống HIV/AIDS, Luật phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm bảo đảm triển khai thực hiện ngày càng tốt hơn.

- Quyết liệt triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS vào năm 2020, bảo đảm đủ thuốc ARV và tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh được điều trị, phấn đấu đạt tỷ lệ điều trị ARV cho người nhiễm HIV lên 90%. Kiên trì triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ về ma túy tổng hợp. Liên tục tổ chức truy quét, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm ma túy. Đổi mới công tác cai nghiện về chất, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương.

- Không để phát sinh các tụ điểm mại dâm mới, phấn đấu giảm 50% số tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm vào cuối năm 2018.

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS bảo đảm thực hiện mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020; triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, Đề án đổi mới công tác cai nghiện, Chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và cai nghiện ma túy.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong việc thực hiện các chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm./.

TM