Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi trong thời gian tới Ngày đăng: 13/03/2014
Ngày 19⁄3⁄2014, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ban biên tập Bản tin Phòng chống tệ nạn xã hội xin trích đăng ý kiến của Bộ trưởng. Tiêu đề là của BBT.

Qua 20 năm phấn đấu và trưởng thành, Cục đã nỗ lực tham mưu cho Bộ, Chính phủ xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật, chương trình kế hoạch phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ; xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ phòng, chống tệ nạn xã hội của ngành từ Trung ương đến địa phương. Trải qua những khó khăn, gian khổ, được đào luyện trong thực tiễn cán bộ Cục ngày càng trưởng thành để nắm bắt những cơ hội và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới.

Nhìn lại 20 năm qua, chúng ta đã dành nhiều công sức và nguồn lực để giải quyết vấn đề tệ nạn xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, kết quả còn chưa bền vững, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thực tiễn cho thấy nếu không giải quyết tốt nhiệm vụ này thì đây sẽ là một trong những yếu tố gây bất ổn cho xã hội. Phòng, chống tệ nạn xã hội là mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2011-2015 của Đảng và Chính phủ: “Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; giảm tệ nạn ma túy, mại dâm”. Để góp phần thực hiện mục tiêu đó, đề nghị Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung các nhiệm vụ sau đây:

- Thứ nhất, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn lực của các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

 - Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân về công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Cục phải tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội liên quan đẩy mạnh tuyên truyền tới từng người, từng nhà, nhất là những gia đình có con em nghiện ma túy và hoạt động mại dâm, từ đó giúp người dân hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Từ nhận thức đó người dân sẽ phối hợp với  chính quyền tuyên truyền, vận động cộng đồng có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử lý có hiệu quả những tụ điểm phát sinh tệ nạn xã hội.

- Thứ ba, trong giai đoạn hiện nay đứng trước yêu cầu đổi mới công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống và những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ví dụ như, việc đưa người nghiện vào Trung tâm CB-GD-LĐXH phải có quyết định của Tòa án hay người bán dâm không đưa vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục Lao động xã hội mà chỉ xử phạt hành chính. Đây là những vấn đề rất mới so với 20 năm trở về trước. Vì vậy, Cục phải tham mưu và đề xuất những chính sách, những giải pháp triển khai, thực hiện phù hợp và có hiệu quả đối với công tác này trong thời gian tới.

 - Thứ tư, cùng với việc rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quan điểm đổi mới, hướng đến mục tiêu hỗ trợ nhóm người nghiện ma túy, người bán dâm tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cập với các dịch vụ xã hội phù hợp ở cộng đồng để cai nghiện, vay vốn, học nghề, tạo việc làm để ổn định đời sống. Đây là việc thực thi chính sách đối với những con người cụ thể song không kém phần khó khăn, phức tạp, công việc này không chỉ bằng công tác hành chính mà còn bằng các kỹ năng vận động, thuyết phục họ. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải trau dồi về đạo đức tác phong, trình độ chuyên môn, phương pháp, kinh nghiệm công tác để đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với từng địa phương, từng đối tượng.

- Thứ năm, trong giai đoạn hiện nay, các chính sách đối với người nghiện ma túy và người bán dâm đã có những thay đổi, vì vậy, Cục cần tiến hành và triển khai đánh giá, tổng kết từng mô hình phòng ngừa và khắc phục tệ nạn xã hội có hiệu quả, trên cơ sở đó chúng ta sẽ tiếp tục nhân rộng và xây dựng những mô hình mới về phòng chống mại dâm và điều trị nghiện ma túy phù hợp với những chính sách mới và điều kiện cụ thể hiện nay./.