Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” Ngày đăng: 22/05/2017
Ngày 17⁄5⁄2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138⁄CP) ban hành kế hoạch số 135⁄KH- BCĐ về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 30⁄7” năm 2017.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai quyết liệt, sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” thực hiện sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

Nội dung của kế hoạch là Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo ra sự lan tỏa trong toàn xã hội, trọng tâm là Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì, xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người; tăng thời lượng, tần suất thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, của cộng đồng chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Lực lượng Công an, chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Biên phòng các cấp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người ở khu vực nội địa; Bộ đội Biên phòng là lực lượng chủ công phối hợp với lực lượng Công an triển khai thực hiện tại khu vực biên giới; trọng tâm là tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc (từ ngày 01/7-30/7/2017); phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm mua bán người; lựa chọn các vụ án điểm và tổ chức xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền phòng, chống mua bán người.

Nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo chuyên đề, chuyên sâu tập trung vào các lĩnh vực phát sinh tội phạm nhằm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người như: hội thảo nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm mua bán người xuyên quốc gia trong tình hình mới. hội thảo phòng, chống mua bán người trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Hội thảo phòng, chống mua bán người thông qua kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Hoàn thiện, in ấn, công bố 02 tài liệu và tổ chức triển khai tập huấn liên ngành về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người; cấp phát 02 cuốn sách: Chương trình 130/CP giai đoạn 2016- 2020 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. Các văn bản hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người./.

TM