Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội Ngày đăng: 12/05/2017
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chóng AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, trong đó có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội (Công văn số 2443⁄VPCP- KGVX ngày 16⁄3⁄2017), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã xây dựng phần mềm để cập nhật, quản lý, báo cáo trực tuyến thông qua internet về tình hình tệ nạn xã hội đến cấp xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

Để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, cập nhật số liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương vào file mềm hoặc gửi bản cứng về Bộ Lao động- Thương binh và xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, tòa nhà D25, số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 30/5/2017.

Sau khi thu thập đủ số liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội của các địa phương trong toàn quốc, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội sẽ tiến hành mã hóa dữ liệu, tổ chức tập huấn, chuyển giao lại cho địa phương để quản lý, cập nhật dữ liệu internet về phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương. 

Chi tiết download tại đây.

/App_File/userfiles/files/CV_1636_CapNhatCSDL (1)(2).pdf

/App_File/userfiles/files/Huong dan.docx

/App_File/userfiles/files/Co So_CB-CS01.xls

/App_File/userfiles/files/Co So_CN-CS01.xls

/App_File/userfiles/files/Huyen_CB-H01.xls

/App_File/userfiles/files/Huyen_CB-H02.xls

/App_File/userfiles/files/Huyen_MD-H01 (1).xls

/App_File/userfiles/files/Huyen_MD-H02.xls

/App_File/userfiles/files/Huyen_MD-H03.xls

/App_File/userfiles/files/Huyen_NN-H01.xls

/App_File/userfiles/files/Tinh_CB-T01.xls

/App_File/userfiles/files/Tinh_CB-T02.xls

/App_File/userfiles/files/Tinh_CS-T01.xls

/App_File/userfiles/files/Tinh_NN-T01.xls