Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tòa án nhân dân tối cao ký kết chương trình phối hợp trong công tác giai đoạn 2020-2025 Ngày đăng: 15/07/2020
Ngày 14⁄7⁄2020 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tòa án nhân dân tối cao và đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2020-2025.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng chí Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Hoàng Thị Hạnh cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng của VPCP, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH, Tòa án nhân dân tối cao...Buổi ký kết còn có sự góp mặt của các đại diện đến từ nhiều tổ chức Quốc tế.

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữa TANDTC và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Cùng với đó, đẩy mạnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giiáo dục kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động khác nhằm góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền và tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC cho biết, chương trình nhằm tăng cường phối hợp giữa TANDTC, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công tác tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phát huy thế mạnh và nguồn lực sẵn có giữa hai cơ quan góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong các tầng lớp nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại lễ ký kết

Theo đó, các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tình hình mới; phát huy tối đa tiềm năng và nguồn lực sẵn có của các bên. 

Chánh án TANDTC tin tưởng rằng với vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan là TANDTC và Ủy ban Quốc gia, “Chương trình phối hợp công tác giữa TANDTC và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2020 – 2025” có ý nghĩa này chắc chắn sẽ thành công, góp phần tích cực vào mục tiêu chấp hành pháp luật của xã hội hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhấn mạnh, tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong những năm qua có diễn biến rất phức tạp. Việt Nam cũng như các quốc gia đều phải tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm giải quyết triệt để vấn nạn trên.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát biểu tại lễ ký kết

Theo Phó Thủ tướng, một trong những biện pháp quan trọng và hữu hiệu chính là tuyên truyền để người dân hiểu được tác hại của ma túy, mại dâm, từ đó nâng cao nhận thức, góp phần vào công tác phòng, chống ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tình hình mới; tạo cơ chế phối hợp thường xuyên trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

Toàn cảnh lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác

Trong giai đoạn 2020-2025, hai bên thống nhất phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật gồm: Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc; đấu tranh với tội phạm ma túy và công tác cai nghiện ma túy; phối hợp nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung dự án Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Xử lý vi phạm hành chính và nghiên cứu đề xuất xây dựng dự án Luật Phòng, chống mại dâm.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày nội dung Chương trình phối hợp công tác

Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn xã hội, pháp lý và chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy với sự tham gia của Tòa án, hướng tới mô hình “Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy”, nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan về tư pháp, hành pháp, y tế, xã hội để hỗ trợ, giám sát người nghiện ma túy, giúp họ tuân thủ điều trị và cai nghiện hiệu quả thông qua các hoạt động sau: sơ kết, đánh giá mô hình thí điểm hỗ trợ, tư vấn xã hội, pháp lý và chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh và triển khai giai đoạn tiếp theo với sự tham gia của tòa án; tổ chức tập huấn, hội thảo cho cán bộ tòa án, công an, y tế, lao động về nội dung, cơ chế phối hợp triển khai mô hình; xây dựng Hướng dẫn triển khai mô hình; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan để triển khai mô hình…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng ký kết Chương trình phối hợp công tác

Hai cơ quan cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động và kết quả phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tòa án nhân dân tối cao thông qua các bản án đã có hiệu lực pháp luật, được Tòa án nhân dân các cấp xét xử; tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm báo chí, lập các chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm báo chí nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm; tuyên truyền các nội dung khác do các bên thống nhất. Trao đổi cung cấp thông tin về tình hình người sử dụng ma túy; người nghiện ma túy; người nhiễm HIV; người bị đề nghị tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; số hồ sơ không đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; công tác xét xử các vụ án về ma túy, mại dâm, mua bán người... để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đề xuất xây dựng và hoạch định chính sách phù hợp.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng trao nhau biên bản sau khi ký kết Chương trình phối hợp công tác

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác

Ngoài ra, hai bên cũng tập trung phối hợp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thẩm phán trong việc thực thi pháp luật về xét xử các vụ án liên quan đến ma túy, mại dâm nhằm xét xử nghiêm minh tội phạm. Có các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình xét xử các vụ án liên quan đến mua bán người vì mục đích mại dâm, nhất là với các nạn nhân là trẻ em./.

TM