Tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác cai nghiện ma túy 6 tháng cuối năm Ngày đăng: 12/06/2020
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung triển khai nhiều hoạt động liên quan đến công tác xây dựng thể chế, tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; hợp tác quốc tế về phòng, chống và cai nghiện ma túy...

 

 

 

 

 

Chia sẻ tại Hội thảo chia sẻ về công tác cai nghiện ma túy, ngày 11/6, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cai nghiện những tháng đầu năm vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện  việc “cách ly xã hội”, “giãn cách xã hội” để phòng chống dịch Covid - 19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ khiến tiến độ xây dựng ban hành một số văn bản chậm so với kế hoạch đề ra. Hầu hết các tỉnh, thành phố tạm dừng việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, làm gia tăng người nghiện tại cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tạm dừng việc gia đình thăm gặp học viên tại cơ sở cai nghiện, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người nghiện đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

Bên cạnh đó, quy định về thủ tục tạm thời đưa học viên mắc bệnh nặng, đặc biệt các trường hợp cấp cứu vượt quá khả năng điều trị của các cơ sở cai nghiện đi bệnh viện chữa bệnh (chờ Tòa án quyết định) mất nhiều thời gian gây khó khăn cho cơ sở.

Quy định về thời hiệu của Quyết định việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc; Quyết định về quản lý sau cai tại cơ sở quản lý sau cai đối với người trốn thi hành Quyết định, được tính từ khi hành vi trốn tránh chấm dứt, không thực sự phù hợp thực tiễn dẫn đến việc thực hiện không thống nhất giữa các địa phương.

Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng gặp nhiều khó khăn, số người được cai nghiện giảm dần, nguyên nhân cơ bản do: người nghiện và gia đình người nghiện ma túy không tự khai báo và  đăng ký cai nghiện, không hợp tác để tổ chức cai nghiện, khoảng 70% người nghiện sử dụng ma túy nhóm ATS thường có biểu hiện về tâm thần, loạn thần có hành vi ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội; một bộ phận người nghiện điều trị thay thế bằng Methadone vẫn sử dụng heroin và ma túy khác hoặc bỏ liều; cán bộ Tổ công tác cai nghiện chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa chuyên nghiệp, chưa được đào tạo bài bản; cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương chưa quyết liệt triển khai và không bố trí kinh phí để thực hiện.

Toàn cảnh Hội thảo chia sẻ về công tác cai nghiện ma túy

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng hoàn thiện Chương cai nghiện ma túy trong dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); các quy định về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thông tư quy định ghi chép, tổng hợp báo cáo về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy, theo Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện chính sách cung cấp dịch vụ cho công tác cai nghiện tự nguyện. Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với Tòa án nhân dân tối cao đến năm 2025; Tổng kết công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Chương trình cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Nghiên cứu, đề xuất việc nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Kiểm tra, giám sát các địa phương về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện. Đồng thời tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở về dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy theo mục tiêu đề ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về cai nghiện ma túy, trong đó: Tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống và cai nghiện ma túy, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các biện pháp, hình thức cai nghiện và phòng, chống tái nghiện; tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020, chuyển đổi mô hình Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy, mô hình xã hội hóa công tác cai nghiện.

Về hợp tác quốc tế, phối hợp với tổ chức Colombo Plan tổ chức Hội thảo về giảm cầu, cai nghiện ma túy tại Việt Nam cho một số nước thành viên. Phối hợp tốt với tổ chức Colombo Plan, SAMHSA triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh./.

NC