Công đoàn Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 Ngày đăng: 26/05/2023
Sáng ngày 25/5/2023, Công đoàn Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) tổ chức Đại hội tổng kết đánh giá phong trào công chức, người lao động và hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới. Đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

 

Tiếp tục đổi mới để phát triển, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Cục PCTNXH Nguyễn Thùy Dương cho biết, Công đoàn Cục hiện có 04 tổ công đoàn (giảm 02 tổ công đoàn so với đầu nhiệm kỳ, lý do năm tháng 7/2017 sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ với Văn Phòng thành Văn phòng Cục; tháng 3/2023 sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính với Văn phòng thành Văn phòng) với 31 đoàn viên, trong đó 30 công chức, 01 hợp đồng lao động (giảm 7 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ); đảng viên chiếm tỷ lệ 96,8%.

Trong nhiệm kỳ, BCH Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo Cục thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn các cấp, Nghị quyết đại hội Công đoàn Bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2022. Phối hợp, tham mưu đề xuất ban hành các văn bản chính sách pháp luật để thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội theo phân công của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

BCH Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Cục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn; gắn liền phong trào “tự học tập, tự rèn luyện” với nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ đạo đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tổ chức vận động công chức, người lao động thực hiện phong trào thi đua yêu nước, hoạt động thiện nguyện và ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lụt; không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chăm lo đời sống của công đoàn viên bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn: hàng năm, tổ chức nghỉ mát tập trung cho toàn bộ gia đình công chức, người lao động trong đơn vị; tổ chức du xuân đầu năm cho toàn thể công chức, người lao động; tổ chức vui chơi tập trung cho các cháu là con của công chức, người lao động nhân dịp các Ngày Tết thiếu nhi, Tết Trung thu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Cục đã trình các cấp hỗ trợ cho 37 lượt đoàn viên: trình Công đoàn Bộ hỗ trợ đột xuất cho 02 lượt đoàn viên gặp khó khăn đột suất, 35 lượt đoàn viên được đơn vị hỗ trợ do bị nhiễm virut Covid-19.

Ngoài ra, Công đoàn còn quan tâm chăm sóc sức khỏe công đoàn viên, tham mưu với Cục trưởng hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên.

Công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn được Công đoàn Cục quan tâm chú trọng như chủ động thực hiện vai trò đại diện trong việc tham gia hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng lương, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... có tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho công chức, người lao động trong cơ quan.

Các đồng chí trong Ban chấp hành trách nhiệm, tâm huyết với hoạt động công đoàn. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; đoàn viên công đoàn có tinh thần hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao vị thế của đơn vị trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của tập thể đoàn viên Công đoàn Cục đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2022.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Công đoàn Bộ đồng tình với mục tiêu và 8 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp và chỉ đạo Công đoàn Cục tập trung làm tốt một số nội dung: Vận động đoàn viên và người lao động thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn. Các hoạt động phải thật sự thiết thực, hiệu quả với mục tiêu lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu quan trọng; Quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên công đoàn trẻ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; Cụ thể hóa Nghị quyết số 02 –NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” để chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn thích ứng với tình hình mới…

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Cục trưởng Đàm Thị Minh Thu thay mặt Ban Lãnh đạo Cục PCTNXH bầy tỏ sự phấn khởi với những thành tích, kết quả của Công đoàn Cục đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nổi bật là, trong điều kiện khó khăn chung do tác động của của dịch Covid-19, nhiều lần (03 lần) thay đổi nhân sự (người đứng đầu đơn vị), song với truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn và sự nỗ lực của công chức, người lao động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy giao, liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Tại Đại hội có 8 đoàn viên phát biểu. Đây là những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết thể hiện trách nhiệm chính trị cao và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn trong việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...”, Cục trưởng Đàm Thị Minh Thu nhấn mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung, sáng suốt, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí có đủ điều kiện tiêu chuẩn, uy tín, nằm trong quy hoạch, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cục trưởng Đàm Thị Minh Thu tặng hoa BCH Công đoàn Cục PCTNXH khóa mới

Như Ngọc