Đảng ủy Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 Ngày đăng: 16/09/2022
Thực hiện kế hoạch 499- KH/ĐU ngày 23/5/2022 của Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 21/6/2022 của Đảng ủy Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, trong 02 ngày 15 và 16/9/2022, 03 Chi bộ: Phòng Chính sách Cai nghiện ma túy, Phòng Chính sách Phòng chống mại dâm và Phòng Chính sách Hỗ trợ nạn nhân và Tuyên truyền đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

 

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, các Chi bộ đã thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ LĐTBXH, Nghị quyết Đảng ủy Cục PCTNXH; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5 khóa XIII và các quy định, văn bản mới của Trung ương.

Triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Chuyên đề hàng năm.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên trong các Chi bộ hoàn thành Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; 100% đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; 100% Chi bộ và  đảng viên của chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025, các Chi bộ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tổ chức các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Đảng, việc học tập, tu dưỡng và chấp hành nhiệm vụ của đảng viên, vai trò gương mẫu của người đứng đầu các bộ phận, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tập trung tham mưu, trình Bộ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của Trung ương nhằm xây dựng kế hoạch hành động, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhà nước giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội...

Kết quả bầu cấp ủy khóa mới, 03 đ/c được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ (đồng chí Phan Đình Thư, Bí thư Chi bộ Phòng Chính sách Cai nghiện ma túy; đồng chí Lưu Thị Hiền, Bí thư Chi bộ Phòng Chính sách Phòng chống mại dâm; đồng chí Khuất Thị Huyền, Bí thư Chi bộ Phòng Chính sách Hỗ trợ nạn nhân và Tuyên truyền) với 100% phiếu bầu.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ

Chi bộ Phòng Chính sách cai nghiện ma túy

Chi bộ Phòng Chính sách phòng chống mại dâm

Phó Cục trưởng Nguyễn Thùy Dương tặng hoa chúc mừng đồng chí Khuất Thị Huyền, Bí thư Chi bộ Phòng Chính sách Hỗ trợ nạn nhân và Tuyên truyền

 

Như Ngọc