Hà Nội: Giao ban công tác khối phòng, chống tệ nạn xã hội quý II và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý III năm 2021 Ngày đăng: 12/07/2021
Sáng ngày 9/7/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị Giao ban công tác khối phòng, chống tệ nạn xã hội quý II/2021 và triển khai hương hướng nhiệm vụ công tác quý III/2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thành Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, Chi cục PCTNXH, lãnh đạo 09 đơn vị gồm các Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hà Nội và cán bộ chủ chốt Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lập, Phó Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH thông qua báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn quý II/2021 tại các Cơ sở Cai nghiện ma túy. Báo cáo nêu rõ: Trong quý II/2021, các Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý: 3.121 học viên, so với cuối quý I/2021 giảm: 126 học viên. Trong đó, có mặt tại cơ sở: 3.105 người (cai nghiện bắt buộc: 1.915 học viên; cai nghiện tự nguyện: 918 học viên; điều trị Methadone: 190 học viên; lưu trú tạm thời: 79 học viên; cắt cơn theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP: 03 học viên; vắng mặt: 16 người).

Công tác tư vấn giáo dục được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, các cơ sở thực hiện bám sát xây dựng và triển khai theo nội dung giáo dục chuyên đề, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân theo đúng Hướng dẫn số 1530/HD-SLDTBXH-PCTNXH ngày 25/5/2018 của Sở. Trong quý, các cơ sở tổ chức giáo dục chuyên đề 1.155 học viên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề 384 buổi cho 11.078 lượt học viên; tổng số học viên đã hoàn thành chương trình giáo dục đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 813 học viên; tổ chức tư vấn 396 buổi cho 5.274 lượt học viên; tư vấn giáo dục cá biệt 53 buổi cho 53 học viên…

Trong quý, công tác hòa nhập cộng đồng cũng được thực hiện một cách đầy đủ. Duy trì hoạt động hòa nhập cộng đồng cho 756 lượt học viên; tư vấn hướng nghiệp cho 443 lượt học viên; tư vấn học nghề 454 học viên; tư vấn giới thiệu việc làm 380 học viên hết hạn cai nghiện; tổ chức hướng dẫn cho 100% học viên xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của cá nhân, xác định nhu cầu hỗ trợ; phổ biến các chế độ, các dịch vụ y tế liên quan đến cai nghiện ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV, hỗ trợ tạo việc làm, các câu lạc bộ cho người sau cai nghiện tại cộng đồng… theo đúng điều 30 Nghị định 221/2013/NĐ-CP.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, các Cơ sở Cai nghiện ma túy đều thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở, đồng thời, phối hợp tích cực với chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; chương trình tổng kết hưởng ứng Tháng hành động, ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 và phát động cuộc thi tìm hiểu “Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Luật phòng, chống ma túy năm 2021”. Thực hiện tốt các quy định, quy chế về quản lý học viên, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, y tế cho học viên, đảm bảo an toàn trong phòng, chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh; đặc biệt, trong quý, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và tư vấn đầy đủ chế độ chính sách cho học viên cai nghiện tự nguyện, chế độ hỗ trợ miễn giảm kinh phí được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thành Thái ghi nhận và đáng giá cao kết quả công tác của 07 Cơ sở Cai nghiện ma túy đã đạt được trong quý II/2021 vừa qua. Đồng thời, đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong quý III/2021: Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan hoặc làm việc thiếu trách nhiệm; tất cả cán bộ và học viên trong các đơn vị đều phải nghiêm túc thực hiện theo nội dung và chỉ đạo thường xuyên của Sở. Chủ động áp dụng các biện pháp tại chỗ và triệt để, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào các cơ sở. Cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là các văn bản hỏa tốc, cần nghiên cứu kỹ càng, hiểu rõ nội dung để triển khai nghiêm túc, kịp thời. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để cán bộ và học viên đều thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý học viên đảm bảo an ninh trật tự, chống trốn, chống đánh nhau, chống bạo loạn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho học viên, công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, phòng chống nắng nóng, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh trong đơn vị…

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các cơ sở tiếp tục xây dựng các phương án, kế hoạch mục tiêu xây dựng môi trường cai nghiện ma túy “Xanh – Sạch – Đẹp” và “An toàn – Thân thiện – chuyên nghiệp – Hiệu quả”; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; tiếp tục tổ chức tăng gia, chăn nuôi nhằm cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng để nâng cao đời sống cho cán bộ và học viên./.

                                             Hoàng Khánh (Cơ sở CNMT số 5 Hà Nội)